تعداد سهام بلوکی

9,500

تعداد سهام ترجیحی

500

تعداد کل سهام قابل واگذاری

10,000

درصد کل سهام قابل واگذاری

100

قیمت پایه هر سهم (ریال)

167,000,000

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

1,670,000,000,000

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

50 %

مدت اقساط (ماه)

24

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

فرابورس(بازارسوم)

تاریخ عرضه

1400/3/5

نتیجه عرضه

عدم فروش


معرفی شرکت

چندرسانه‌ای