1 مورد یافت شد

نهادها و فرآیندهای قانونی خصوصی‌سازی باید مورد حمایت همه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد

https://ipo.ir/اخبار/نهادها-و-فرآیندهای-قانونی-خصوصی‌سازی-باید-مورد-حمایت-همه-نهادهای-حاکمیتی-قرار-گیرد

نهادها و فرآیندهای قانونی خصوصی‌سازی باید مورد حمایت همه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد دکتر روحانی: نهادها و فرآیندهای قانونی خصوصی‌سازی باید مورد حمایت همه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد 1399/11/12 - 13:30 تعداد بازدید: زمان مطالعه : ...

چندرسانه‌ای