اطلاعیه مهم سازمان خصوصی سازی؛

اعلام فسخ قرارداد واگذاري بلوك سهام شركت مخابرات ايران توسط سازمان خصوصي سازي

سازمان خصوصي سازي با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاري بلوك سهام شركت مخابرات ايران اعلام کرد.

سازمان خصوصي سازي با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاري بلوك سهام شركت مخابرات ايران اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سازمان خصوصي سازي طي اطلاعيه اي اعلام نمود در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خريدار بلوكي سهام شركت مخابرات ايران و نظر به عدم ايفاي تعهدات قراردادي مزبور از جانب خريدار اين سهام و نقض مكرر اين تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد ياد شده استفاده نموده است.
بر اساس اين اطلاعيه، در راستاي استيفاي حقوق دولت، پس از اعلام تذكرات متعدد به خريدار و اعطاي مهلت كافي براي عمل به تعهدات باقي مانده و طي نمودن كليه مراحل لازم نظير ارسال اظهار نامه رسمي به عنوان خريدار مذكور، با توجه به مفاد قراردادي في مابين خريدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاري از سوي سازمان خصوصي سازي به خريدار اعلام شده است.
شايان ذكر است، كليه تشريفات قانوني نظير اعاده سهام شركت مخابرات ايران و مديريت آن به دولت جمهوري اسلامي ايران جهت واگذاري مجدد سهام اين شركت متعاقباً از سوي سازمان خصوصي سازي و مراجع قانوني مربوط انجام خواهد شد.

کلمات کلیدی

چندرسانه‌ای