1 مورد یافت شد

اظهارات وزیر اقتصاد در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها

https://ipo.ir/اخبار-حوزه-وزارتخانه/اظهارات-وزیر-اقتصاد-در-بیست-و-هفتمین-همایش-ملی-بیمه-و-توسعه-با-عنوان-ریسک-های-نوظهور-در-صنعت-بیمه،-فرصت-ها-و-چالش-ها

همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها اظهارات وزیر اقتصاد در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها 1399/09/24 - 13:44 تعداد بازدید: زمان مطالعه :...

چندرسانه‌ای