2 مورد یافت شد

امروز یكی از روز های بیاد ماندنی صنعت بیمه است/ تقریبا دو دهه بود كه دولت ها پیگیر تشكیل این صندوق بودند

https://ipo.ir/اخبار-حوزه-وزارتخانه/امروز-یكی-از-روز-های-بیاد-ماندنی-صنعت-بیمه-است⁄-تقریبا-دو-دهه-بود-كه-دولت-ها-پیگیر-تشكیل-این-صندوق-بودند/10523

صنعت بیمه است/ تقریبا دو دهه بود كه دولت ها پیگیر تشكیل این صندوق بودند وزیر اقتصاد: امروز یكی از روز های بیاد ماندنی صنعت بیمه است/ تقریبا دو دهه بود كه دولت ها پیگیر تشكیل این صندوق بودند 1399/11/05 - 08:54 تعداد بازدید: زمان مطالعه :...

اظهارات وزیر اقتصاد در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها

https://ipo.ir/اخبار-حوزه-وزارتخانه/اظهارات-وزیر-اقتصاد-در-بیست-و-هفتمین-همایش-ملی-بیمه-و-توسعه-با-عنوان-ریسک-های-نوظهور-در-صنعت-بیمه،-فرصت-ها-و-چالش-ها

صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها اظهارات وزیر اقتصاد در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها 1399/09/24 - 13:44 تعداد بازدید: زمان مطالعه : ...

چندرسانه‌ای