1 مورد یافت شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه‌ی سفر استانی فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، به استان‌های شمالی کشور؛ از شرکت صنایع چوب‌وکاغذ مازندران بازدید کرد.

https://ipo.ir/اخبار-حوزه-وزارتخانه/وزیر-امور-اقتصادی-و-دارایی-در-ادامه‌ی-سفر-استانی-فرهاد-دژپسند-وزیر-امور-اقتصادی-و-دارایی،-به-استان‌های-شمالی-کشور؛-از-شرکت-صنایع-چوب‌وکاغذ-مازندران-بازدید-کرد·

شرکت صنایع چوب‌وکاغذ مازندران بازدید کرد. وزیر اقتصاد از شركت صنایع چوب‌وكاغذ مازندران بازدید كرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه‌ی سفر استانی فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، به استان‌های شمالی کشور؛ از شرکت صنایع چوب‌وکاغذ مازندران...

چندرسانه‌ای