1 مورد یافت شد

با تكیه بر كارآفرینان جوان شمالی و حمایت از آنها، سرمایه گذاری هدفمند و با در نظر گرفتن توانمندی های منطقه می توانیم صاحب برند های صادرات محور شویم

https://ipo.ir/اخبار-حوزه-وزارتخانه/با-تكیه-بر-كارآفرینان-جوان-شمالی-و-حمایت-از-آنها،-سرمایه-گذاری-هدفمند-و-با-در-نظر-گرفتن-توانمندی-های-منطقه-می-توانیم-صاحب-برند-های-صادرات-محور-شویم

سرمایه گذاری هدفمند و با در نظر گرفتن توانمندی های منطقه می توانیم صاحب برند های صادرات محور شویم دکتر دژپسند در جلسه صبح امروز با مسئولان و صنعتگران استان گلستان اظهار داشت: با تكیه بر كارآفرینان جوان شمالی و حمایت از آنها، سرمایه گذاری هدفمند و با...

چندرسانه‌ای