1 مورد یافت شد

دكتر حسنعلی قنبری ممان به سمت معاون وزیر و رئیس كل سازمان خصوصی سازی منصوب شد

https://ipo.ir/اخبار/دكتر-حسنعلی-قنبری-ممان-به-سمت-معاون-وزیر-و-رئیس-كل-سازمان-خصوصی-سازی-منصوب-شد

دكتر حسنعلی قنبری ممان به سمت معاون وزیر و رئیس كل سازمان خصوصی سازی منصوب شد با حکم وزیر اقتصاد؛ دكتر حسنعلی قنبری ممان به سمت معاون وزیر و رئیس كل سازمان خصوصی سازی منصوب شد 1399/11/05 - 09:49 تعداد بازدید: زمان مطالعه : ...

چندرسانه‌ای