1 مورد یافت شد

هوشمند سازی گمرك رویكردی متعالی برای تسهیل تجارت خارجی است

https://ipo.ir/اخبار-حوزه-وزارتخانه/هوشمند-سازی-گمرك-رویكردی-متعالی-برای-تسهیل-تجارت-خارجی-است

تسهیل تجارت خارجی است هوشمند سازی گمرك رویكردی متعالی برای تسهیل تجارت خارجی است 1399/11/18 - 07:37 تعداد بازدید: زمان مطالعه : وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از اقدامات انجام...

چندرسانه‌ای