1 مورد یافت شد

تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ برای تحقق رشد و خیزش اقتصادی

https://ipo.ir/اخبار-حوزه-وزارتخانه/تامین-مالی-۱۴۰۰-هزار-میلیارد-تومانی-در-سال-۱۴۰۰-برای-تحقق-رشد-و-خیزش-اقتصادی

تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ برای تحقق رشد و خیزش اقتصادی تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ برای تحقق رشد و خیزش اقتصادی 1399/11/18 - 07:36 تعداد بازدید: زمان مطالعه : ...

چندرسانه‌ای