1 مورد یافت شد

وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالانه بانک‌ کشاورزی: بانك كشاورزی بهبود ساختارها و افزایش كارایی را در اولویت اول خود قرار دهد

https://ipo.ir/اخبار-حوزه-وزارتخانه/وزیر-اقتصاد-در-مجمع-عمومی-عادی-سالانه-بانک‌-کشاورزی:-بانك-كشاورزی-بهبود-ساختارها-و-افزایش-كارایی-را-در-اولویت-اول-خود-قرار-دهد/10488

بانک‌ کشاورزی: بانك كشاورزی بهبود ساختارها و افزایش كارایی را در اولویت اول خود قرار دهد وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالانه بانک‌ کشاورزی: بانك كشاورزی بهبود ساختارها و افزایش كارایی را در اولویت اول خود قرار دهد 1399/09/24 - 13:41 تعداد...

چندرسانه‌ای