صفحه اصلي > فهرست بنگاه‌های سال ۹۷ > به تفکیک محل فعالیت 
 
فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري در سال ۱۳۹۷ به تفكيك محل فعالیت
دریافت فهرست تعداد بنگاه استان محل فعالیت ردیف دریافت فهرست تعداد بنگاه استان محل فعالیت ردیف
35 فارس ۱۷ 11 اردبیل ۱
8 قزوین ۱۸ 21 اصفهان ۲
7 قم ۱۹ 9 البرز ۳
16 کردستان ۲۰ 7 ایلام ۴
25 کرمان ۲۱ 18 آذربایجان شرقی ۵
28 کرمانشاه ۲۲ 26 آذربایجان غربی ۶
6 کهکیلویه و بویراحمد ۲۳ 7 بوشهر ۷
19 گلستان ۲۴ 90 تهران ۸
13 گیلان ۲۵ 9 چهارمحال بختیاری ۹
21 لرستان ۲۶ 20 خراسان جنوبی ۱۰
23 مازندران ۲۷ 31 خراسان رضوی ۱۱
11 مرکزی ۲۸ 17 خراسان شمالی ۱۲
12 هرمزگان ۲۹ 43 خوزستان ۱۳
19 همدان ۳۰ 9 زنجان ۱۴
21 یزد ۳۱ 17 سمنان ۱۵
13 سطح کشور ۳۲ 17 سیستان و بلوچستان ۱۶
/*انتهای پیام*/