صفحه اصلي > پژوهشی > نحوه خدمت رسانی به محققين و دانشجويان 
 

نحوه خدمت رسانی به محققین و دانشجویان در خصوص استفاده از منابع کتابخانه ای سازمان خصوصی سازی (دفتر مطالعات ، آمار و برنامه ریزی)

1 -اعطای یک یا چند جلد از هر کتاب به دانشجویان و محققین به منظور استفاده و سپس ارائه به دانشگاه یا مراکز علمی و تحقیقاتی ،تنها با ارائه معرفی نامه کتبی از طرف دانشگاه و مراکز مربوطه و در صورت وجود بیش از 10 نسخه از کتاب مورد نظر در سازمان ، امکان پذیر است.

2 -  دانشجویان و محققان می توانند حداکثر به تعداد 10 صفحه از محتوای هر پایان نامه (علاوه بر فهرست مطالب و منابع ) کپی یا پرینت تهیه نمایند. مجموع صفحات پرینت شده نباید از 40 صفحه تجاوز نماید.

3 - دانشجویان و محققان می توانند ضمن ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه ) حداکثر 2 مورد از مستندات موجود در کتابخانه (به استثنا پایان نامه ها)را به مدت دو هفته یا 10 روز کاری امانت بگیرند.

 

/*انتهای پیام*/