صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هیات واگذاری > دستورالعمل روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضی خرید سهام  
 

دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیك و متقاضی خرید سهام كنترلی و مدیریتی

"دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیك و متقاضی خرید سهام كنترلی و مدیریتی" موضوع بند (الف) ماده (21) و جز (4) بند (ب) ماده (40)

مصوب شماره: 83519 مورخ 1393/05/25 هیأت واگذاری(1)

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری –

اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران – شورای رقابت –

وزارت راه و شهرسازی – وزارت نیرو

 

هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1393/05/04 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی­‌ سازی و به استناد بند «الف» ماده «21» قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل «44» قانون اساسی، تصویب نمود :

« دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیك و متقاضی خرید سهام كنترلی و مدیریتی »

 

ماده1- بنگاه‌هایی كـه دارای یك یـا برخی از ویـژگی‌های زیر باشند از نظر این دستورالعمل استراتژیك محسوب می‌شوند .

 1. ارزش بنگاه به دلیل فعالیت و عملیات جاری نبوده و قیمت آن عمدتاً از انبوه اموالی مانند زمین، املاك و مستغلات تشكیل شده كه امكان و ظرفیت بكارگیری در مواردی غیر از فعالیت جاری بنگاه را دارند ولی قیمت‌گذاری این اموال یا سهام بنگاه با شرایط كاربری جاری انجام شده باشد.
 2. تولید یا توزیع­كننده خدمات عمومی و انحصاری بوده یا دارای محصولات و خدمات مورد مصرف همگان نظیر برق، گاز، آب و ... باشد.
 3. دارای فن‌آوری خاص، پیچیدگی و حساسیت فعالیت و یا امتیازات و قراردادهای ویژه باشد.
 4. دارای برنامه توسعه‌ای نیمه تمام و نیازمند سرمایه‌گذاری و تكمیل باشد.
 5. سایر ویژگی‌ها با تشخیص و تعیین هیأت واگذاری.

ماده 2- سازمان خصوصی سازی می‌تواند قبل از واگذاری بلوك كنترلی و مدیریتی بنگاه‌هایی كه بنا به ویژگی‌های فوق، استراتژیك محسوب می‌شوند، انتخاب و تعیین مشتریان استراتژیك را به هیئت واگذاری پیشنهاد نماید. تصویب بنگاه استراتژیك و استراتژیك بودن مشتریان و مدیران منصوب آنان به تصویب هیئت واگذاری می‌رسد.(2)

ماده3 - در صورت تصویب هیأت واگذاری در خصوص ویژگی‌های خاص بنگاه مورد واگذاری و خریداران آن، مشتریان استراتژیك و هیأت مدیره و مدیر عامل منصوب آنان بنا به تشخیص كارگروه فنی موضوع این دستورالعمل باید دارای حداقل شرایط زیر باشند :

 1. داشتن برنامه حداقل «5» ساله برای مدیریت و توسعه بنگاه .
 2. داشتن حداقل «5» سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری .
 3. داشتن تخصص­ و توان مالی، اقتصادی، فنی یا حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه .
 4. عدم سوء پیشینه و محكومیت‌های كیفری موضوع ماده «62» مكرر قانون مجازات اسلامی شامل محكومیت قطعی به ورشكستگی به تقصیر یا تقلب .

 

ماده4 - دركلیه مراحل واگذاری بنگاه‌های موضوع این دستورالعمل اعم از درج آگهی، و عقد قرارداد واگذاری و نظارت‌های پس از آن، سازمان خصوصی ­سازی اقدامات زیر را انجام می‌دهد :

 1. شرایط لازم برای مشتریان و اسناد مورد مطالبه و قابل رسیدگی در مورد آنان را در آگهی‌های عرضه عمومی درج و بـه اطلاع عمـوم مشتریـان می‌رسـاند و زمـان منـاسب بـرای ارائـه مستنـدات مـاده «3» فوق قـائل می‌شود. متقاضیان خرید مكلفند همراه مدارك مندرج در آگهی، مستندات و اطلاعات مربوط به صلاحیت و ویژگی‌های خود را در پاكات جداگانه به سازمان خصوصی­ سازی ارائه نمایند.
 2. در اجرای شیوه برگزاری مزایده‌های دو مرحله‌ای موضوع قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه اجـرایی آن و مطابق آیین‌نامه معاملاتی خود نسبت به تشكیل و برگزاری جلسه كارگروه فنی تشخیص و احراز صلاحیت مشتریان استراتژیك اقدام می‌نماید.
 3. پس از بررسی ویژگی‌های متقاضیان در كارگروه فنی بند فوق و تعیین مشتریان استراتژیك نسبت به بررسی قیمت پیشنهادی متقاضیان واجد شرایط اقدام و برنده نهایی را تعیین می‌نماید.
 4. ویژگی‌های خریداران و اوصاف مربوط به مدیران منصوب آنان و لزوم تداوم این شرایط را به عنوان الزامات و تعهدات خریداران استراتژیك در قرارداد واگذاری درج و بر حسن اجرا از سوی آنان نظارت می‌نماید.

تبصره 1- تركیب كارگـروه فنی تشخیص و احـراز صلاحیت مشتریان استراتژیك در هـر مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی ­سازی و تصویب هیأت واگذاری خواهد بود.

    این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی ابـلاغ می‌گردد.

 

علی طیب‌نیا

وزیر امور اقتصادی ودارایی و رییس هیأت

 

1. اصلاحی به موجب مصوبه شماره 83477 مورخ 1393/05/25 هیأت واگذاری؛ به استناد مصوبه مذکور این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره 775/218/2/88هـ مورخ 1389/01/16 هیأت واگذاری شد.

2. به موجب مصوبه شماره 91/2/100/90313/هـ مورخ 1391/05/14 هیأت واگذاری. هیأت واگذاری به عنوان مرجع تصویب دستورالعمل مذکور، ماده (2) را این گونه تفسیر نمود: « در صورت احراز هر یک از ویژگی‌های مندرج در ماده (2) دستورالعمل مذکور،  سازمان خصوصی سازی درصورت تشخیص، ضرورت شرط انتخاب مشتریان استراتژیک و اهلیت مدیریتی و نوع آن را با ذکر دلایل مربوطه، به هیأت واگذاری پیشنهاد نماید تا در خصوص آن مطابق مفاد دستورالعمل اتخاذ تصمیم شود. »

/*انتهای پیام*/