مصوبات هیات واگذاری
دستور العمل نحوه تشكيل جلسات هيات واگذاري
تصویب نامه وظايف دبيرخانه هيات واگذاری
آیین نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری
نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات
نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی موسسات تامین سرمایه
دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات و اعطای تخفیفات به خریداران
تصویب نامه تخصيص سهام اقساطي به مديران با تجربه، متخصص و كارآمد
دستورالعمل اجرایی واگذاری به روش پیمان مدیریت
دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام به دريافت كنندگان سهام عدالت
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام
دستورالعمل روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضی خرید سهام
شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی در واگذاری ها
دستورالعمل واگذاري سهام يا بنگاه‌ها از طريق مذاكره
دستورالعمل نحوه شناسایی، محاسبه و تامین درآمدهای سازمان
دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري
/*انتهای پیام*/