فهرست پايان ­نامه ­هاي دانشجويي موجود در كتابخانه سازمان خصوصي­ سازي                                                                                   

                                                                   

                                          عنوان

مقطع

    دانشجو

               دانشگاه

سال انتشار

خلاصه

ليبل

مديريت سودهاي واقعي و تعهدي و خطر كاهش بازده بلند مدت سهام در شركت هاي نوظهور (IPO)

  كارشناسي ارشد

   علي فاطري

موسسه آموزش عالي روزبهان ساري

1393

ـــــ

پا 54

بررسي رابطه تغيير مالكيت با كيفيت حسابرسي

  كارشناسي ارشد

  حسين سيفي قبادي

دانشگاه فردوسي مشهد

1393

ـــــ

پا 56

نقش مطبوعات بر اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي

  كارشناسي ارشد

  مهدي حاجي وند

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد علوم و تحقيقات دماوند)

1393

ـــــ

پا 57

الزامات استراتژيك در اجراي سياستهاي اصل(44) قانون اساسي در سازمان خصوصي سازي

  كارشناسي ارشد

  محمد دولت آبادي

دانشگاه پيام نور

1393

ـــــ

پا 58

كيفيت سود در قبل و بعد از خصوصي سازي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

  كارشناسي ارشد

  نيكو احمدفلاحي

مؤسسه آموزش عالي روزبهان ساري

1393

ـــــ

پا 59

بررسي مقايسه اي عملكرد مالي قبل و پس از واگذاري شركتهاي دولتي غير بورسي

  كارشناسي ارشد

حميد رضا بيك زاده

 دانشگاه آزاد اسلامي (واحد اسلامشهر)

1393

ـــــ

پا 60

بررسي و ارزيابي تأثيرات خصوصي‌سازي از طريق عرضه سهام در بورس و اوراق بهادار بر بازدهي شركتها

  كارشناسي ارشد

  بهروز پولادرگ

دانشگاه آزاد اسلامي(آموزشهاي بين الملي خليج فارس)

1393

ـــــ

پا 61

بررسي تأثير خصوصي‌سازي بانكها بر كيفيت سود گزارش شده آنها

  كارشناسي ارشد

سودابه باديزدي

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد شهر قدس)

1393

ـــــ

پا 62

بررسي اثر مالكيت بر عملكرد بانكهاي ايران

  كارشناسي ارشد

الهام استاد

دانشگاه فردوسي مشهد

1393

ـــــ

پا 63

تأثیر مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود، عملکرد و مسیر ساختاری سود- عملکرد در شرکتهای پتروشیمی در ایران طی سالهای 1385 الی 1391

  كارشناسي ارشد

هادي قنواتي

دانشگاه آزاد اسلامي (واحد علوم و تحقيقات بوشهر)

1393

ـــــ

پا 64

تاثير روش‌هاي قيمت‌گذاري بر قيمت فروش شركت‌هاي مشمول واگذاري در سال‌هاي 1380 تا 1390 در ايران

  كارشناسي ارشد

سقا كارگزار

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد اسلامشهر)

1392

خلاصه

پا 46

بررسي رابطه بين محافظه كاري و قيمت گذاري كمتر از واقع سهام در عرضه هاي اوليه سهام در بورس

  كارشناسي ارشد

مجتبي صفي پور

دانشگاه تهران

1392

خلاصه

پا 47

نظام حقوقي حاكم بر خصوصي‌سازي در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

  كارشناسي ارشد

طاهره رشيدي

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد تهران شمال)

1392

ـــــ

پا 48

بررسي مقايسه‌اي رابطه تغيير مديريت شركت با ريسك اعتباري و عملكرد شركت در شركت‌هاي مشمول اصل (44) قبل و بعد از واگذاري

  كارشناسي ارشد

منصور خجسته اهوازي

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد تهران جنوب)

1392

خلاصه

پا 49

خصوصي‌سازي كنترل،نظام راهبري شركتي و عملكرد شركت

  كارشناسي ارشد

فريد تنها

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد قزوين)

1392

خلاصه

پا 50

تاثير زمان‌بندي بازار عرضه عمومي اوليه بر ساختار سرمايه

  كارشناسي ارشد

اسرين شيخ‌احمديان

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد كردستان)

1392

خلاصه

پا 51

بررسي مقايسه‌اي تاثير نوع مالكيت دولتي و خصوصي بر كيفيت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  كارشناسي ارشد

ليلا صديقي

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد علوم و تحقيقات)

1392

ـــــ

پا 52

بررسي تأثير خصوصي‌سازي بر مديريت سود در شركت هاي واگذار شده

  كارشناسي ارشد

معصومه مددي

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد نجف آباد)

1392

ـــــ

پا 53

ارزيابي عملكرد يكي از شركتهاي مشمول واگذاري به بخش غير دولتي از منظر مالي

  كارشناسي ارشد

مهديه سوري

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد تهران جنوب)

1392

ـــــ

پا 55

تحلیل اثرات خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی-هشت (2001-2009)

  كارشناسي ارشد

شهرام آرین‌مهر

دانشگاه آزاد اسلامی(واحد خمینی شهر)

1391

ـــــ

پا 39

مطالعه تطبیقی فرآیندخصوصی سازی بانکها در ایران با کشورهای همسان

  كارشناسي ارشد

رویا علایی

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نراق)

1391

ـــــ

پا 40

تأثير خصوصي­سازي بر توسعه حقوق­بشر

   دکتـــرا

لادن فرومند

دانشکاه آزاد اسلامی(واحد علوم تحقیقات)

1391

ـــــ

پا 44

ارزیابی اثر خصوصی‌سازی بر بهره‌وری سیستم بانکی ایران (80-88)

   كارشناسي ارشد

مهناز شاکرمی

دانشگاه پیام نور(واحد تهران مركز)

1390

ـــــ

پا 34

ابعاد اقتصادی آسیب شناسی خصوصی سازی بانکی در ایران (مطالعه موردی بانک ملت)

   كارشناسي ارشد

پیام رضایی

دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران جنوب)

1390

ـــــ

پا 35

بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه سالهای 82-89)

   كارشناسي ارشد

علی رضاییان

دانشگاه علوم اقتصادی

1390

ـــــ

پا 36

بررسی پیامدهای خصوصی‌سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی ایران

  كارشناسي ارشد

مینا اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکز)

1390

ـــــ

پا 37

ارزیابی تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکتهای واگذار شده ایران

   كارشناسي ارشد

بهروز عباس زاده

پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد

1390

ـــــ

پا 38

ساز و کارهای گسترش بخش خصوصی بیمه محصولات کشاورزی در استان خوزستان و شناسایی موانع و محدودیت‌ها

   كارشناسي ارشد

شراره اسدی

دانشگاه آزاد اسلامی(واحد شوشتر)

1390

ـــــ

پا 43

سنجش نگرش مدیران و کارشناسان نسبت به خصوصی سازی در کشت و صنعت های شهیدرجایی و مغان

   كارشناسي ارشد

عبدالکریم خاضعی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی(واحد شوشتر)

1389

ـــــ

پا 24

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی در ایجاد حباب قیمتی سهام شرکتهای بورسی مشول خصوصی‌سازی طبق اصل (44) قانون اساسی

   كارشناسي ارشد

الناز قلی‌پور

دانشگاه آزاد اسلامی(واحد همدان)

1389

ـــــ

پا 28

بررسی نقش خصوصی‌سازی بر نقدشوندگی بازار سهام بورس اوراق بهادار

   كارشناسي ارشد

معصومه حسینی

دانشگاه مازندران

1389

ـــــ

پا 29

تأثیر نوع مالکیت بر بهره‌وری بنگاهها

   كارشناسي ارشد

سمیه یحیایی

دانشگاه شهید بهشتی

1389

ـــــ

پا 30

بررسی بازده غیرعادی سهام عرضه اولیه با تأکید بر شرکت‌های اصل (44) قانون اساسی

   كارشناسي ارشد

آرزو ملکی

دانشگاه مازندران

1389

ـــــ

پا 31

ارزیابی میزان دسترسی به اهداف سهام عدالت در شهرستان بویراحمد

   كارشناسي ارشد

سید کرامت اله روحانی

دانشگاه تهران

1389

ـــــ

پا 32

سنجش اثر بخشی فرآیند خصوصی‌سازی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت تولید سموم علف‌کش)

   كارشناسي ارشد

بهرام دستان

دانشگاه تهران(پردیس قم)

1389

ـــــ

پا 33

ارائه مدل تجربی تأثیر خصوصی‌سازی بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران

    دکتـــرا

داود جعفری سرشت

دانشگاه تهران

1389

ـــــ

پا 45

خصوصي‌سازي در ايران در پرتو سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اصل حاكميت قانون

   كارشناسي ارشد

جواد فاضلي نژاد

دانشگاه شهيد بهشتي

1388

ـــــ

پا 16

بررسي مقايسه اي عملكرد شركتهاي خصوصي سازي شده قبل و بعد از واگذاري

   كارشناسي ارشد

فرهاد علي محمد

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد علوم و تحقيقات)

1388

ـــــ

پا 18

بررسي سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار  

   كارشناسي ارشد

سمانه کوشا

دانشگاه تربيت مدرس

1388

ـــــ

پا20

مطالعه تطبیقی خصوصی سازی در کشورهای منتخب با ایران ، با تاکید بر اجرای اصل (44)

   كارشناسي ارشد

نفیسه سیدمحمدی

دانشگاه مفید

1388

ـــــ

پا 21

بررسی کارایی فنی شرکتهای تولید سیمان قبل و. بعد از خصوصی سازی در بورس

   كارشناسي ارشد

امیر هوشنگ مهاجرانی

دانشگاه تهران

1388

ـــــ

پا22

ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای دولتی خصوصی سازی پذیرفته شده در بورس

   کارشناسی ارشد

احمد فتحی عبدالهی

دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تبريز)

1388

ـــــ

پا 26

توسعه بخش خصوصی ناشی از خصوصی سازی با رویکرد نهادی در ایران

   کارشناسی ارشد

فوزیه جیحون تبار

دانشگاه علامه طباطبایی

1388

ـــــ

پا 27

بررسی اثرات خصوصی‌سازی بر بازار بورس اوراق بهادار و روی رشد اقتصادی ایران)

   كارشناسي ارشد

شمسی مروت

دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکز)

1388

ـــــ

پا 41

بررسی مقایسه‌ایی عملکرد بر شرکتهای خصوصی‌سازی شده، قبل و بعد از واگذاری طی سالهای 80-84

   كارشناسي ارشد

حافظ امرائی

دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکز)

1388

ـــــ

پا 42

كاربرد روش سودآوري و روش ارزش جاري خالص دارايي ها در تعيين قيمت پايه سهام شركتهاي مشمول خصوصي سازي

   كارشناسي ارشد

علي مهدوي خو

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد همدان)

1387

ـــــ

پا15

بررسي نقش مطبوعات اقتصادی کشور در ترویج اصل (44) قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران

   كارشناسي ارشد

سیدمعبود ستوده

دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مركز)
 

1387

ـــــ

پا 19

بررسی ارزیابی تاثیر انتقال مالکیت بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس

  كارشناسي ارشد

جوادقزل سفلو

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد علی آباد کتول)

1387

ـــــ

پا23

تعیین ارزیابی خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

   کارشناسی ارشد

حمید اکبرزاده

دانشگاه آزاد اسلامی

1387

ـــــ

پا 25

چارچوب حقوقي و ساختاري خصوصي‌سازي در ايران

   كارشناسي ارشد

مرجان اسكندري

شهيد بهشتي

1386

ـــــ

پا 9

ارائه يك مدل مناسب براي ارتقاء و توسعه خصوصي‌سازي در كشور

    دكترا

غلامرضا حيدري كردزنگنه

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد آموزش‌هاي عالي بين‌الملل)

1386

ـــــ

پا 14

بررسي فقهي و حقوقي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با رويكردي به خصوصي سازي

   كارشناسي ارشد

مليحه حق پناه

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد تهران شمال)

1386

ـــــ

پا 17

ارزيابي خصوصي‌سازي در بخش خدمات (امور مشتركين و متقاضيان) شركت مخابرات استان تهران و اثرات آن بر كارآيي

   كارشناسي ارشد

نادر خزائي

شهيد بهشتي

1383

ـــــ

پا 2

بررسي و ارزيابي تأثير خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي در افزايش بهره‌وري و توليد

   كارشناسي ارشد

صدرا... ورزنده

مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

1383

ـــــ

پا 4

تأثير روش‌هاي ارزيابي در تعيين ارزش فروش شركت‌هاي مشمول خصوصي‌سازي

   كارشناسي ارشد

علي حسن‌زاده

دانشگاه علامه طباطبايي

1383

ـــــ

پا 12

تحليل عملكردي خصوصي‌سازي صنعت داروسازي ايران با تأكيد بر روي شركت داروسازي تهران شيمي

   كارشناسي ارشد

مهدی داودی

دانشگاه علامه طباطبايي

1381

ـــــ

پا 13

خصوصي‌سازي و تأثير آن بر ارزش سهام شركت‌هاي سهامي عام

   كارشناسي ارشد

حجت‌الله مراديان

دانشگاه علامه طباطبايي

1380

ـــــ

پا 10

بررسي و تجزيه و تحليل تأثير خصوصي‌سازي بر ساختار سازماني شركت برق منطقه‌اي تهران از ديدگاه مديران و سرپرستاران

   كارشناسي ارشد

فريدون عبد صبور

دانشگاه علامه طباطبايي

1379

ـــــ

پا 11

تأثير فروش سهام شركت‌هاي متعلق به دولت به مديران (با استفاده از اهرم مالي)، بر عملكرد شركت‌هاي مزبور در ايران (مطالعة شبه تجربي)

   دكترا

عليرضا شريفي

دانشگاه آزاد اسلامي(واحد علوم تحقيقات)

1378

ـــــ

پا 5

بررسي اثرات خصوصي‌سازي در سازمان صدا و سيما

   كارشناسي ارشد

سيد جعفر موسوي

دانشگاه شهيد بهشتي

1378

ـــــ

پا 6</

 

/*انتهای پیام*/