صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > گروه ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
 

شرح وظایف گروه ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات

 

  1. ارزیابی مستمر، دوره‌ای و یا موردی واحدهای مختلف سازمان برای سنجش میزان مطابقت عملكرد این واحدها با اهداف، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و شاخص‌های مورد ارزیابی؛ و تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی در این خصوص جهت ارائه به ریاست كل.
  2. سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و كاركنان با ارباب رجوع و ارائه گزارشات تحلیلی.
  3. اجرای برنامه پاسخگویی و رسیدگی به شكایات و پیشنهادات مردمی.
  4. اجرای برنامه‌های ارتقاء سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم.
  5. ساماندهی شوراها، كمیسیون‌ها، كمیته‌ها و كارگروه‌ها براساس قوانین و مقررات .
  6. انجام فرآیند ارزیابی عملكرد سازمان در بعد شاخص‌های عمومی و همكاری در برگزاری جشنواره شهید رجایی.
  7. انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر( برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.
/*انتهای پیام*/