صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > اداره روابط عمومی و همکاری‌های بین المللی 
 

شرح وظایف اداره روابط عمومی و همکاری‌های بین المللی

 

 1.  برگزاری یا فراهم آوردن امكان شركت سازمان در نشست‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش‌های مربوطه.
 2. بررسی مطالب جراید و نشریات و رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی در چارچوب وظایف سازمان؛ و جمع بندی و ارائه خلاصه یا گزارش، حسب مورد.
 3. بررسی واستخراج دیدگاه‌ها و آراء و نظرات ابرازی در ارتباط با مأموریت سازمان در كلیه رسانه‌های نوشتاری، دیداری و گفتاری و تهیه گزارش‌های تحلیلی برای رییس كل سازمان و سایر مراجع ذی ربط.
 4.  تعامل با رسانه‌های ارتباط جمعی و تدارك جلسات مصاحبه مدیران ارشد سازمان با آن‌ها.
 5.  برگزاری مراسم و جلسات فرهنگی، مذهبی، اداری، ورزشی و ... به منظور افزایش سطح آگاهی و حسن ارتباط و انجام بهتر وظایف.
 6.  جمع‌آوری و تدوین و تنظیم گزارش فعالیت‌های سازمان به منظور انتشار در رسانه‌های گروهی.
 7.  تهیه، نگهداری و توزیع اقلام چاپی اعم از بولتن، بروشور، نشریه تخصصی، كتاب و... مربوط به فعالیت و وظایف سازمان.
 8.  جمع آوری و ارائه اطلاعات، اخبار و مستندات جهت انتشار و یا درج در پورتال اختصاصی سازمان و ایجادآرشیو سمعی و بصری.
 9.  انجام فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری با همكاری واحدهای ذی ربط.
 10.  انتشار آگهی‌های واگذاری و اطلاعات موضوع ماده ۲۳ قانون اصل۴۴ در روزنامه‌های كثیرالانتشار.
 11. زمینه‌سازی برقراری ارتباط نزدیك‌تر ریاست و مدیران سازمان با كاركنان، اندیشمندان و متخصصان و خبرگان و آحاد مردم و انتقال آراء و عقاید آنان به كاركنان و مدیران ارشد به سازمان.
 12. انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر( برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.


 

/*انتهای پیام*/