شرح وظایف مدیریت حراست

 

 1.  حفاظت از تأسیسات، اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده سازمان.
 2.  اعمال نظارت‌های لازم به منظور کنترل رفت و آمد ارباب رجوع به واحدهای سازمان؛ و توزیع و جمع‌آوری فرم‌های نظرسنجی.
 3.  نظارت بر نحوه ورود، صدور، نقل و انتقال اسناد، مدارک طبقه‌بندی شده مربوط به سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
 4. اعمال کنترل و نظارت بر ساختمان‌ها و تأسیسات سازمان و کارکنان آن‌ها از جنبه حراستی، حفاظتی و امنیتی و تهیه گزارش‌های لازم.
 5. انجام وظایف مربوط به اداره امور دبیرخانه محرمانه سازمان.
 6. نظارت بر ورود و خروج کارکنان، کالاها و اموال سازمان.
 7. دریافت مدارک شرکت در مزایده و مناقصه به منظور ارائه به کمیسیون‌های مربوطه در موعد مقرر.
 8. تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل‌های امنیتی لازم در خصوص حراست فناوری اطلاعات.
 9. تهیه و اجرای دستورالعمل‌های لازم در خصوص پدافند غیرعامل.
 10. انجام بررسی‌های لازم در خصوص استعلامات مربوط به نیروی انسانی نظیر انتصاب، انتقال و ...
 11. انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر( برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.

 

/*انتهای پیام*/