صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > مدیریت دبیرخانه هیات واگذاری و هیات عامل 
 

شرح وظایف مدیریت دبیرخانه هیات واگذاری و هیات عامل

 

  1. برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم اعم از دریافت پیشنهادات مربوط به دستور جلسات و ارسال دعوت نامه به منظور تشكیل و برگزاری جلسات هیات واگذاری.
  2. پیگیری تهیه فهرست موارد قابل واگذاری، منضم به برنامه‌زمانبندی، میزان، روش و سایر شرایط واگذاری و ارائه به هیات واگذاری.
  3. جمع‌آوری مستندات قانونی لازم در خصوص موضوعات قابل طرح در جلسات هیات واگذاری.
  4. تهیه و تنظیم پیش‌نویس صورتجلسات هیات واگذاری و ارسال آن به مراجع ذی ربط برای تایید و انجام مراحل ابلاغ.
  5. پیگیری اجرای مصوبات هیات واگذاری از مراجع ذی ربط و ارائه نتایج به هیات مذكور.
  6. ثبت و نگهداری صورتجلسات هیات واگذاری و تهیه بانك اطلاعاتی مصوبات هیات مذكور.
  7. تهیه و تنظیم برنامه و دستور كار کارگروه‌ها و کمیته‌های هیات واگذاری و انجام امور مربوطه.
  8. تهیه گزارشات كارشناسی در زمینه‌های مختلف، مربوط به وظایف هیات واگذاری و ارائه آن به هیات مذكور و سایر مراجع ذی ربط.
  9. انجام امور دبیری جلسات هیات عامل شامل تهیه دستور جلسه و ارسال دعوت نامه، تهیه پیش‌نویس و ابلاغ صورتجلسات، ثبت و نگهداری صورتجلسات، تهیه بانك اطلاعاتی مصوبات هیات مذكور، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش.
  10. انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر (برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.

 

/*انتهای پیام*/