صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه‌ها 
 

شرح وظایف دفتر قیمت‌گذاری سهام و بنگاه‌ها

 

  1. انتخاب و تعیین كارشناسان قیمت‌گذاری سهام و دارایی‌های بنگاه‌های مشمول واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و اعلام به آنان برای انجام خدمات محوله.
  2. اعزام كاركنان به منظور بازدید و بررسی وضعیت شركت مشمول واگذاری در مرحله قبل یا حین عملیات قیمت‌گذاری و حسب لزوم ارائه گزارش لازم.
  3. دریافت و ارجاع جهت ثبت گزارش‌های ارزیابی سهام و بنگاه‌های مشمول واگذاری از كارشناسان قیمت‌گذاری به منظور بررسی و انطباق آن با آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاههای مشمول واگذاری رأسا یا با استفاده سایر شیوه‌های مناسب و نظارت بر حسن جریان قیمت‌گذاری.
  4. بررسی و پیشنهاد میزان بلوک (بلوکبندی) و سایر ترتیبات و الزامات واگذاری به هیات عامل به منظور اتخاذ تصمیم و ... تصویب مراجع مربوط و درج در آگهی و قراردادهای واگذاری.
  5. پیشنهاد قیمت پایه به همراه سایر شرایط واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری به هیات عامل برای سیر مراحل تصویب.
  6. ابلاغ لزوم رعایت ماده (۵) آیین‌نامه موضوع ماده (۱۷) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نظارت بر تغییر وضعیت بنگاه‌ها پس از تصویب قیمت پایه واگذاری در هیات واگذاری و اخذ مجوز هیات عامل در موارد مستثنی شده و اعلام نتیجه به ذی نفعان.
  7. محاسبه و اعمال نظر در مورد حق‌الزحمه قابل پرداخت كارشناسان قیمت‌گذاری سهام و بنگاه‌ها و اعلام به امور مالی به منظور پرداخت حق‌الزحمه مذكور.
  8. بررسی درخواست‌های تغییر اساسنامه، اخذ تسهیلات یا مجوز واگذاری، ترهین و توثیق دارایی‌های ثابت بنگاه‌های مشمول واگذاری و اخذ مجوز لازم از هیات عامل و حسب لزوم وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعلام نتیجه به بنگاه‌ها و پیگیری نتیجه .
  9. نگهداری كلیه اسناد، مدارك و اطلاعات مربوط به قیمت‌گذاری سهام و بنگاه‌های دولتی و متعلق به دولت و ارائه گزارشات لازم در مورد آن‌ها.
  10. انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر (برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.

 

/*انتهای پیام*/