صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > دفتر شركت‌ها و آماده سازی بنگاه‌ها 
 

شرح وظایف دفتر شركت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌ها

 

 1. حضوردر جلسات مجامع عمومی شركت‌های در جریان واگذاری حسب لزوم و شركت‌های دارای سهام ترجیحی واگذار شده و سرمایه‌پذیر سازمان.
 2. بررسی صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره قابل ثبت شركت‌های مصوب برای واگذاری و اقدام در خصوص صدور مجوز ثبت آن.
 3. اخذ اوراق سهام شركت‌های مصوب برای واگذاری و ارسال به خزانه سهام سازمان .
 4. تعیین و دریافت اطلاعات و مدارك شركت‌های نیازمند اصلاح ساختار و تهیه گزارش لازم برای اتخاذ تصمیم مراجع مربوط.
 5. بررسی درخواست شركت‌های مادر تخصصی در ارتباط با انحلال، تجزیه یا تحصیل شركت‌های در جریان واگذاری به همراه اخذ مصوبات لازم و تهیه گزارش برای سیر مراحل اتخاذ تصمیم و پیگیری مصوبات آن تا حصول نتیجه.
 6. پیشنهاد تعیین نمایندگان سازمان در شركت‌های سرمایه‌پذیر به هیات عامل جهت اتخاذ تصمیم و اقدام در جهت صدور احكام انتصاب آنان.
 7. بررسی آخرین وضعیت سهام شركت‌های سرمایه‌پذیر و بازدید و تهیه گزارش در مورد آن‌ها و تعیین تكلیف سهام وكالتی و ترجیحی واگذار شده.
 8. بررسی در خصوص مشاركت در افزایش سرمایه شركت‌های سرمایه‌پذیر (سهام اصالتی)، وكالتی، ترجیحی و تعیین و اعلام آخرین وضع میزان سهام ترجیحی ناشی از تغییرات سرمایه به سایر دفاتر .
 9. بررسی درخواست‌های تغییر اساسنامه و اخذ تسهیلات بنگاه‌های مشمول واگذاری، اخذ مجوز لازم از هیات عامل و حسب لزوم وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعلام نتیجه به بنگاه‌ها و پیگیری نتیجه.
 10. بررسی درخواست‌های نقل و انتقال، ترهین، توثیق و اجاره اموال و دارایی‌های ثابت بنگاه‌های مشمول واگذاری که دارای سابقه تصویب قیمت پایه نیستند اخذ مجوز لازم از هیات عامل و حسب لزوم وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعلام نتیجه به بنگاه‌ها و پیگیری نتیجه قبل از طرح موضوعات مذکور در جلسه هیات عامل و یا هیات واگذاری و نیز اطلاع رسانی مستمر اقدامات یاد شده به دفتر "قیمت گذاری سهام و بنگاه‌ها".
 11. انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر (برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.

 

 

/*انتهای پیام*/