صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > دفتر نظارت و پیگیری مطالبات 
 

شرح وظایف دفتر نظارت و پیگیری مطالبات

 

  1. پیگیری وصول مطالبات سازمان ناشی از واگذاری بنگاه‌ها.
  2. ثبت و نگهداری وضعیت اقساط خریداران از طریق تهیه بانك اطلاعاتی مربوطه، محاسبه وجه التزام و تاخیر در تادیه اقساط و پیگیری وصول آن
  3. انجام امور مربوط به اختتام كلیه قراردادهای واگذاری اعم از بررسی و آزادسازی سهام و تسویه حساب با خریداران.
  4. پیگیری وصول سود سهام عدالت پس از برگزاری مجامع شركت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و اعلام میزان مطالبات سازمان.
  5. نظارت از طریق انجام بازرسی ویژه از عملكرد شركت‌های واگذار شده و خریداران آنها از طریق اعزام  بازرسان ویژه سازمان در شركت‌های مذكور و اخذ و ارائه گزارش واصله به مراجع ذی ربط.
  6. نظارت بر اجرای تعهدات خاص قراردادی خریداران در انواع واگذاری‌های بلوکی سهام و انعكاس به موقع هر گونه تخلف.
  7. بررسی و صدور مجوزهای درخواستی بنگاه‌های واگذار شده شامل اخذ تسهیلات بانكی، خرید و فروش دارایی‌ها، توثیق و ترهین و اجاره اموال، تغییرات سرمایه و اساسنامه و اجازه ثبت صورتجلسات مربوطه.
  8. بررسی مسائل و مشكلات پیش روی شرکت‌های واگذار شده و ارائه راهکارهای لازم و همكاری با خریداران شركت‌های مذكور برای رفع این مشكلات.
  9. بررسی و پیشنهاد اعمال تشویق‌ها و تخفیف‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوطه در راستای ترغیب و حمایت از بخش خصوصی.
  10. انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر (برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.
/*انتهای پیام*/