صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها 
 

شرح وظایف دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها

 

 1. بازاریابی داخلی و بین‌المللی بنگاه‌های مشمول واگذاری رأساً و یا با استفاده از مشاوران حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی و مؤسسات تأمین سرمایه .
 2. فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان به اطلاعات بنگاه‌های مشمول واگذاری مشتمل بر؛ اطلاعات فنی، نیروی انسانی، حقوقی و مالی برای عموم متقاضیان از طرق مختلف از جمله سایت اینترنتی سازمان.
 3. استفاده از خدمات مشاوران عرضه سهام مشتمل بر بانك‌ها، مؤسسات اعتباری و شركت‌های تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری و سایر مشاوران، جهت تعهد پذیره‌نویسی و یا تعهد خرید سهام در صورت لزوم.
 4. معرفی بنگاه‌های مورد واگذاری از طریق برگزاری جلسه، مكاتبه، شركت در نشست‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها و استفاده از سایر ابزارهای ارتباطی.
 5. تهیه پیش‌نویس آگهی عرضه بنگاه‌های مصوب به زبان فارسی و انگلیسی(در صورت لزوم) به منظور چاپ در روزنامه‌های كثیرالانتشار و درج در سایت فارسی و انگلیسی سازمان.
 6. تهیه اسناد و فرم‌های درخواست شركت در مزایده و مذاكره بنگاه‌های در حال عرضه به زبان فارسی و انگلیسی (در صورت لزوم) و همچنین سایر اسناد مزایده جهت ارائه و یا اطلاع‌رسانی به متقاضیان حسب مورد از طریق درج در سایت اینترنتی سازمان و یا تحویل به آنان.
 7. اطلاع‌رسانی عرضه بنگاه‌های مصوب به مراجع ذی صلاح و متقاضیان خرید .
 8. دور معرفی نامه بازدید از بنگاه مورد واگذاری حسب درخواست متقاضیان.
 9. عرضه و واگذاری بنگاه‌ها و دارایی های مصوب از روش‌های مختلف و از طریق هر یك از بازارهای بورس، فرابورس، مزایده و مذاكره، حسب مورد، به موجب مصوبات و دستورالعمل‌های مربوطه.
 10. عرضه و واگذاری تدریجی سهام شركت‌های بورسی/فرابورسی با توجه به شرایط بازار.
 11. عرضه سهام و بنگاه‌های واگذار شده متعلق به خریداران دارای مانده بدهی معوق، به وكالت از آنان، به موجب مصوبات مربوطه.
 12. فراهم‌سازی مقدمات عرضه سهام در بورس یا فرابورس از قبیل سپرده نمودن سهام، جابجایی سهام در كدهای سهامداری، ارجاع و پیگیری جهت رفع موانع و ابهامات منعكس شده از طریق هر یك از بازارهای عرضه.
 13. برگزاری جلسات مزایده یا مذاكره فروش سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری به موجب مصوبات مربوطه و ارسال دعوت نامه، تنظیم صورتجلسه و ابلاغ آن به مراجع ذی ربط.
 14. تشكیل جلسه بررسی اهلیت متقاضیان در مزایده‌های دو مرحله‌ای.
 15. استعلام وضعیت متقاضیان خرید بنگاه‌ها از حیث بدهكاری به سازمان( امور مالی)، نظام بانكی (سامانه اعتبارسنجی) و یا استعلام ممنوع المعامله نبودن آنان(دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری) قبل از اعلام برنده مزایده.
 16. اعلام برنده رقابت خرید بر اساس تصمیم كمیسیون مزایده و یا مصوبه هیات واگذاری حسب روش‌های واگذاری.
 17. انجام امور مربوط به استرداد سپرده شركت در مزایده و مذاكره‌ی سایر شركت‌كنندگان غیر واجد شرایط.
 18. اعلام وصول بخش نقدی معامله و معرفی برنده مزایده در رقابت به دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری برای عقد قرارداد واگذاری.
 19. اعلام عدم فروش بنگاه‌ها و داراییهای عرضه شده و گزارش نقطه نظرات احتمالی متقاضیان و بازخورد عرضه‌های ناموفق به مراجع ذی ربط برای اتخاذ تصمیم مقتضی و تهیه انواع گزارش‌های كارشناسی مربوط به واگذاری‌ها و نتایج آن.
 20.  تهیه پیش‌نویس آگهی انتشار اطلاعات واگذاری سهام مدیریتی و كنترلی بنگاهها پس از ابلاغ قرارداد واگذاری با همكاری دفتر قیمت‌گذاری سهام و بنگاه‌ها، به منظور چاپ در روزنامه‌ كثیرالانتشار.
 21. انجام امور مربوط به سهام وكالتی قدیم.
 22. انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر(برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.
/*انتهای پیام*/