صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > دفتر توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری 
 

شرح وظایف دفتر توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری

 

 1. اجرا، بازنگری و پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی، تشكیلات كلان و تفصیلی؛ و شرح وظایف واحدها و پست‌های سازمانی.
 2. بررسی و بازنگری فرآیندهای عملیاتی واحدهای سازمان و ارائه پیشنهادات لازم به منظور اصلاح و بهبود روش‌های انجام كار با همكاری واحدهای ذی ربط.
 3. اجرای برنامه‌های تحول اداری مرتبط با وظایف دفتر و تهیه برنامه‌های لازم درخصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره‌وری و استفاده بهینه و موثر منابع و ارائه به مراجع ذیصلاح .
 4. تشكیل و برگزاری كمیته‌های مربوطه.
 5. برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به شرح وظایف واحدها با اولویت تأمین نیرو از داخل سازمان .
 6. اجرای فرآیند انتصاب مدیران و سرپرستان براساس ضوابط و مقررات با رعایت شرایط شایستگی‌های عمومی و اختصاصی.
 7. اجرای برنامه های قانونی مصوب نظام جبران خدمات كاركنان(اضافه‌كاری، پاداش، كمك هزینه‌های رفاهی و ...).
 8. بررسی، پیشنهاد و اجرای برنامه های رفاهی به منظور بهبود كیفیت زندگی كاری
 9. نیاز سنجی ، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء منابع انسانی و سنجش اثر بخشی آن‌ها.
 10. صدور احكام كارگزینی شامل تعیین حقوق و مزایا- ارتقاء طبقه و رتبه- استخدام- انتصاب – انتقال- مأموریت – مرخصی بدون حقوق- خدمت نیمه وقت – بازنشستگی - پایان خدمت - اصلاحیه و... ؛ تنظیم قراردادهای نیروی انسانی و الحاقیه‌های مربوطه براساس ضوابط و مقررات.
 11. انجام امور مربوط به كاركنان از قبیل مأموریت روزانه- تاییدیه تحصیلی- استعلامات – گواهی اشتغال به كار و ...
 12. به روز رسانی آمار نیروی انسانی و ارائه به مراجع مختلف.
 13. كنترل تردد كاركنان؛ رسیدگی به امور مربوطه شامل كسر كار، غیبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بخشنامه انظباط اداری.
 14. 14- انجام امور پشتیبانی سازمان و ارائه پیشنهاد به منظور واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری.
 15. تهیه،تنظیم و ابلاغ قراردادهای سازمان به جز موارد مربوط به سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نظارت برحسن اجرای آن حسب مورد.
 16. برگزاری مناقصات و مزایدات سازمان به جز موارد مربوط به سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
 17.  انجام امور تنخواه‌گردان، كارپردازی، انبارداری و تداركات سازمان.
 18. انجام امور مربوط به پشتیبانی و نگهداری ساختمان و تأسیسات (شامل سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، آسانسور، روشنایی، اعلام و اطفاء حریق، آب و فاضلاب، مخابرات و ... ) و تأمین فضای اداری مناسب.
 19.  انجام امور مربوط به پذیرایی و تشریفات، نظافت ، نقلیه و...
 20. انجام امور مربوط به بیمه‌های سازمان.
 21. انجام امور دبیرخانه‌ای سازمان شامل ثبت مكاتبات، ارسال مراسلات و بایگانی مركزی.
 22. ارزیابی عملكرد كاركنان و انجام فرآیند معرفی كارمند نمونه.
 23. انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر( برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.

 

/*انتهای پیام*/