صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > دفتر فناوری اطلاعات 
 

شرح وظایف دفتر فناوری اطلاعات

  1. نیاز سنجی، تامین، توسعه و پشتیبانی نرم‌افزارهای سازمانی عمومی.
  2. نیازسنجی، تدوین و پیاده‌سازی و توسعه و نگهداری نرم‌افزارهای سازمانی تخصصی.
  3. ایجاد، نظارت،کنترل و توسعه مرکز داده و زیرساخت‌های ارتباطاتی.
  4. کنترل و نظارت بر کاربران شبکه و بهره‌برداران سیستم‌های نرم‌افزاری و تعریف سطوح دسترسی متناسب.
  5. طراحی، ایجاد و نگهداری فنی  پورتال‌های سازمان.
  6. توسعه و استقرار زیر ساخت‌ها، نظام‌های امنیت فناوری اطلاعات، رعایت الزامات و دستورالعمل‌ها به‏روش‌های امنیتی
  7. بررسی و ارایه‏ طرح‌های جامع فناوری اطلاعات متناسب با وظایف و راهبردهای سازمان.
  8. نیازسنجی، نگهداری و توسعه‏ سخت‏‌افزارهای سازمان.
  9. مدیریت داده‌های سازمان.
  10. انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر(برنامه‌‌های تحول اداری، اسناد راهبردی و برنامه‌های عملیاتی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیتدار حسب مورد.
/*انتهای پیام*/