صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظایف واحدهای سازمانی > دفتر برنامه ریزی و تحلیل واگذاری‌ها 
 

شرح وظایف دفتر برنامه‌ریزی و تحلیل واگذاری‌ها

 

  1.  تنظیم و تدوین برنامه‌های كوتاه مدت و بلند مدت سازمان، نظارت بر اجرای این برنامه‌ها و ارائه نتایج به صورت نوبه‌ای به مراجع ذی ربط.
  2. پالایش و پردازش آمار و اطلاعات مرتبط با واگذاری‌ها؛ و تهیه گزارشات عملكرد سازمان بر این اساس.
  3.  راهبری سیستم جامع آماری سازمان.
  4. تحلیل واگذاری‌ها و ارائه گزارشات نوبه‌ای در این خصوص به مراجع ذی ربط.
  5.  انجام كلیه اقدامات مورد نیاز برای اجرای و مطالعات پژوهشی-كاربردی سازمان و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با خصوصی سازی.
  6. گردآوری، ترجمه و تدوین كتب، مقالات، گزارشات و ... در زمینه خصوصی‌ سازی.
  7.  بررسی و ارائه پیشنهادات در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی‌سازی.
  8.  پیشنهاد برنامه و فهرست سالانه و تغییرات مربوط به نام بنگاه‌های قابل واگذاری به منظور طرح در هیات عامل.
  9.  ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده در چارچوب مدل‌های ارزیابی عملكرد و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط.
  10.  انجام سایر وظایف در راستای قوانین و مقررات نظیر (برنامه‌های تحول اداری، سند راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و تكمیل نظام جامع آماری سازمان خصوصی سازی) و یا امور ارجاعی از سوی مقام صلاحیت‌دار حسب مورد.

 

/*انتهای پیام*/