صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > سایر مصوبات > قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری 
 

قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

مصوبه شماره 606/13715 مورخ 1391/03/24 مجلس شورای اسلامی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 

ماده واحده ـ واگذاری سهام شرکت پست بانک طبق قانون « اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» تا سقف چهل و نه درصد (49%) تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 ادامه می یابد. واگذاری باقیـمانده سهـام تا سـقف هشتاد درصد (80%) پـس از مهـلت یاد شـده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسؤولیت‌های بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک‌های دولتی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/03/10 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

/*انتهای پیام*/