تصویب‌نامه شماره  1781مورخ 1397/02/02 هیأت واگذاری

شیوه­ نامه بازاریابی موارد مشمول واگذاری

 

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 

هیأت عامل سازمان خصوصی سازی در جلسه شماره 1147 مورخ 1396/12/21 به استناد "بند (ج) ماده (17) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی" و در اجرای "ماده (9) آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری"، مصوب مورخ 1388/05/17 هیأت محترم وزیران، «شیوه‌نامه نحوه انعقاد تفاهم‌نامه و استفاده از خدمات بازاریابی»،  مصوب جلسه شماره 890 مورخ 1394/10/28 هیئت عامل سازمان خصوصی سازی زیر را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

مقدمه: بر اساس این شیوه‌نامه معاون واگذاری سهام و بنگا‌ه‌ها مجاز است برای بازاریابی بنگاه‌های قابل واگذاری مشمول این شیو‌ه‌نامه رأساً و یا با استفاده از مشاوران حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب این شیوه‌نامه نسبت به بازاریابی اقدام و بدین منظور نسبت به انعقاد «تفاهم‌نامه بازاریابی فروش شرکت/بنگاه/دارایی مشمول واگذاری» و اخذ «تعهدنامه شرکت در مزایده/رقابت»، (به شرح پیوست) مبادرت ورزد.

ماده 1- شمول شیوه‌نامه: این شیوه‌نامه در بازاریابی فروش شرکت/بنگاه/دارایی مشمول واگذاری شامل مشتری‌یابی، هدایت و حضور متقاضیان در عرضه هر یك از موارد مشمول واگذاری قابل استفاده است.

ماده 2- موارد مشمول بازاریابی فروش: بر اساس این شیوه‌نامه و به منظور بازاریابی فروش شرکت/بنگاه/دارایی در هر یك از موارد زیر می ­‌توان از خدمات بازاریابی فروش استفاده نمود:

2-1-  برای اولین نوبت عرضه می شوند.

2-2- به فروش نرسیده و اعتبار قیمت آن پایان یافته است و گزارش ارزیابی قیمت آنها آماده طرح در جلسه هیأت عامل باشد.

2-3- قبلاً عرضه شده، اما به فروش نرسیده­اند، منوط به اینکه قیمت آن هنوز اعتبار داشته باشد.

2-4- موارد قابل عرضه به وکالت از بدهکاران اقساط معوق

2-5- موارد قابل عرضه توسط سایر سهامداران

ماده 3- حیطه اختیارات در مذاكرات بازاریابی: محدوده مجاز كاهش قیمت پیشنهادی در مذاكرات به شرح زیر است:

  1. کاهش قیمت در نوبت اول، حداکثر 5 درصد پایین‌تر از ارزش پایه‌ی عرضه قبلی.
  2. كاهش قیمت به میزان حداكثر  10 درصد پایین‌تر، نسبت به قیمت پایه عرضه قبلی در هر نوبت عرضه پس از كاهش قیمت در نوبت اول.

موارد خارج از این ماده با مجوز هیئت عامل سازمان قابل مذاكره خواهد بود.

ماده 4- شرایط اعتبار تفاهم‌نامه بازاریابی: برای هر مورد عرضه، می‌توان بیش از یک تفاهم‌نامه بازاریابی منعقد نمود. در هر صورت تفاهم‌نامه بازاریابی معتبر مربوط به آن تفاهم‌نامه‌ی است که متقاضی معرفی شده توسط بازاریاب مرتبط با آن حاضر به امضای تعهدنامه شرکت در مزایده/رقابت قبل از سایر بازاریابان و یا قبل از متقاضی شناسایی شده توسط سازمان شده باشد. در این شرایط مابقی تفاهمنامه­ها از درجه اعتبار ساقط و این موضوع در تفاهم‌نامه بازاریابی قید میگردد.

ماده 5- شرایط پرداخت حق‌الزحمه بازاریابی فروش: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان معرفی شده توسط بازاریابان اقدام به امضاء و تحویل تعهدنامه شرکت در مزایده/رقابت (پیوست این شیوه ­نامه)به سازمان نموده و سپس با رعایت شرایط قانونی مزایده/بورس/فرابورس، سپرده /ضمانت‌نامه بانکی شرکت در مزایده را به حساب سازمان/شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حسب مورد واریز/ ارائه نماید و در مزایده/رقابت با قیمت پایه یا بالاتر شرکت نماید، حق­ الزحمه بازاریابی بر اساس قیمت ارائه شده توسط متقاضی معرفی شده بازاریاب در مزایده/رقابت و به استناد جدول (الف) ماده (6) این شیوه ­نامه محاسبه و پرداخت می‌شود

ماده 6- جدول محاسبه كارمزد: كارمزد بازاریابی فروش موضوع این شیوه‌نامه به شرح جدول زیر محاسبه و پرداخت می‌شود:

  ارزش سهام از  - (ریال)

  ارزش سهام تا – (ریال)

 ضریب حق‌الزحمه بازاریابی

 حداکثر حق‌الزحمه نسبت به مازاد- (ریال)

 حداکثر حق‌الزحمه تجمیعی – (ریال)

1

10،000،000،000

0/00500

50،000،000

50،000،000

10،000،000،001

50،000،000،000

0/00375

150،000،000

200،000،000

50،000،000،001

100،000،000،000

0/00250

125،000،000

325،000،000

100،000،000،001

140،000،000،000

0/00125

50،000،000

375،000،000

140،000،000،001

300،000،000،000

0000375

60،000،000

435،000،000

300،000،000،001

2،000،000،000،000

0/00025

425،000،000

860،000،000

2،000،000،000،001

7،350،000،000،000

0/00025

1،337،500،000

2،197،500،000

7،350،000،000،000

و  بیشتر

-

-

2،197،500،000

 

 

 

 

/*انتهای پیام*/