تصویب ­نامه شماره 63/194737  مورخ  1393/11/25

تصمیمات یازدهمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مورخ 1393/11/21

 

ابلاغیه شماره 63/194737 مورخ 1393/11/25

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

بسمه تعالی

باصلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1393/11/21 و به استناد ماده (42) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، تصویب نمود:

  1. با توجه به ارائه پیش­ نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت توسط دبیر شورا و بحث و تبادل نظر اعضا در خصوص آن مقرر شد، با توجه به گستردگی مباحث مطروحه، بررسی بیشتر موضوع به جلسه بعدی شورا موکول شود.
  2. متن ذیل به عنوان ماده (8) جایگزین مواد (8) و (9) "آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت" موضوع تصویب ­نامه شماره 63/1/226037 مورخ 1388/01/29 می‌شود:

"ماده 8- در اجرای ماده (38) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشته­ اند، صرفا تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می‌شوند."

  1. بند زیر به عنوان ماده (6) مکرر به آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع تصویب ­نامه شماره 63/2/198898/210680  مورخ 1387/12/20 اضافه می‌شود:

"ماده (6) مکرر – واگذاری سهام ترجیحی به کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته که در زمان فروش سهام بنگاه مشمول واگذاری واجد شرایط دریافت سهام ترجیحی بوده‌اند ولی از مزایای آن در مقطع مذکور برخوردار نشده‌اند، از محل مانده سهام ترجیحی جذب نشده بنگاه مورد واگذاری با رعایت سقف حداکثر 5 درصد و با رعایت سایر مفاد این آیین‌نامه مجاز است."

علی طیب‌نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا

 

/*انتهای پیام*/