جهت مشاهده اطلاعات بر روی لینک های ذیل کلیک کنید:

   دانلود فایل : اهداف پنجساله متناسب با اولويتهاي راهبردي وزارت امور و اقتصاد و دارايي           حجم فایل 79 KB
/*انتهای پیام*/