جناب آقاي مهندس پوري حسيني

رئيس كل محترم سازمان خصوصي‌سازي

 

باسلام

موفقيت و انسجام هر مجموعه در گرو داشتن ايده‌هاي روشن نسبت به آينده است. سند راهبردي وزارتخانه نماد ديدگاه منسجم و فعالانه نسبت به آينده و سامانه مديريت استراتژيك (سما)نهاد ساختن فردا با رويكرد بلند مدت مي‌باشد و اقدامات آن سازمان در راستاي پيشبرد اهداف سند قابل تحسين است.

ضمن تبريك انتخاب آن سازمان به عنوان مركز مسئول از منظر گزارشگري و پاسخگويي راهبردي، بدينوسيله از تلاش‌هاي ارزنده جنابعالي و مجموعه همكاران محترم در آن سازمان در راستاي انجام وظايف و تكاليف محوله تشكر و قدرداني مي‌نمايم.

توفيق روز افزون آن مجموعه را در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از درگاه ايزد منان مسالت دارم.

علي طيب‌نيا

/*انتهای پیام*/