صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > احکام مرتبط با خصوصی سازی در سایر قوانین > موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور 
 

جهت دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

   دانلود فایل : مواد مرتبط با خصوصی سازی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور           حجم فایل 87 KB
/*انتهای پیام*/