صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه‌ها 
 
زهرا ساسانی

زهرا ساسانی

مدیر کل دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه‌ها
میزان تحصیلات

کارشناسی حسابداری

سابقه خدمت

10 سال

آخرین سوابق کاری

سرپرست دفتر قیمت گذاری سهام بنگاه‌ها

رئیس گروه ارزش گذاری سهام

/*انتهای پیام*/