صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاه‌ها 
 
مجید حسینی

مجید حسینی

مدیرکل دفتر شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌ها
میزان تحصیلات

کارشناسی حسابداری

سابقه خدمت

19 سال

آخرین سوابق کاری

رئيس گروه امور اصلاح ساختار

معاون مدیرکل دفتر امور سهام تخصیصی و سهام عدالت

/*انتهای پیام*/