صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها 
 
محمود قامت

محمود قامت

مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها
میزان تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سابقه خدمت

7 سال

آخرین سوابق کاری

معاون مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها

/*انتهای پیام*/