وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری

وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری، موضوع ماده (39)

 مصوب شماره 151201 مورخ 1387/09/20 هیأت واگذاری

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت دادگستری- مجلس شورای اسلامی- اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ماده1- به موجب ماده(39) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دبیرخانه هیأت واگذاری در سازمان خصوصی ­سازی تشكیل می‌گردد و رییس سازمان مزبور دبیر هیأت واگذاری است.

ماده 2- وظایف دبیرخانه عبارت است از:

2-1- تهیه و تدوین پیش ­نویس كلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط، نظام‌نامه‌ها و راهكارهای منظور شده در ماده 40 قانون فوق ­الذكر و سایر وظایف محوله به هیأت واگذاری كه در قانون مزبور تصریح شده باشد.

2-2- پی­گیری و دریافت فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری دارای طبقه‌بندی واگذاری مطابق ماده (17)‌ قانون یاد شده.

2-3- پی­گیری از شركت‌های مادر تخصصی به منظور ارائه پیشنهاد تعیین تكلیف و برنامه زمانبندی واگذاری بنگاه‌ها و درج آن در دستور جلسه هیأت واگذاری.

2-4- جمع‌آوری اطلاعات لازم و تشكیل بانك اطلاعاتی مربوط و برقراری سیستم مناسب اطلاع‌گیری و اطلاع‌دهی.

2-5- تهیه طرح و الگوی كلی زمانبندی و واگذاری بنگاه­ها و پیشنهاد آن به هیأت برای طی مراحل بعدی.

2-6- انجام بررسی‌های كارشناسی در خصوص نحوه حمایت از حقوق سهامداران بویژه سهامداران جزء و پیشنهاد تصویب آن به هیأت.

2-7- بررسی مشكلات شركت‌های مادر تخصصی و سازمان خصوصی ­سازی در امر واگذاری و ارائه پیشنهادهای لازم به هیأت.

2-8- ارائه پیشنهاد واگذاری بلوكی بنگاه‌های مشمول واگذاری در بورس‌های داخلی و خارجی به هیأت.

2-9- تدوین برنامه نظارت بر فرآیند واگذاری و حمایت از واحدهای واگذار شده با بهره‌گیری از نظرات كارشناسان.

2-10- فراهم آوردن مقدمات تشكیل جلسات هیأت و ارسال دعوتنامه، تشكیل جلسات هیأت و تهیه مصوبات هیأت جهت ابلاغ توسط رییس آن.

ماده 3- دبیرخانه به منظور انجام امور محوله می‌تواند نسبت به تشكیل كمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط اقدام و از خدمات مشاوره و كارشناسان و مشاوران خبره استفاده نماید.

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت

 

/*انتهای پیام*/