صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هیات واگذاری > دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام به دريافت كنندگان سهام عدالت  
 

دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت‌كنندگان سهام عدالت

تصویب نامه شماره 90/2/244/195121/هـ  مورخ 1390/09/28 هیأت واگذاری

 

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-

مجلس شورای اسلامی-  اتاق مرکزی تعاون مجلس شورای اسلامی -  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 دستورالعمل « تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت‌كنندگان سهام عدالت»، موضوع ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

          هیأت واگذاری درجلسه مورخ 1390/09/19، بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی ­سازی و به استناد ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل «تخفیف و نحـوه انتقال سهام بـه دریافت‌كنندگان سهام عدالت» را به شرح زیر تصویب نمود :

« دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت‌كنندگان سهام عدالت »

 ماده 1- به منظور محاسبه مبلغ، مدت اقساط و تخفیفات سهام واگذار شده به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، در مورد شركت‌های سرمایه‌پذیری كه انتقال حقوق مالكیت در مصوبات مراجع قانونی تصریح گردیده است، تاریخ ابلاغ مصوبات و در مـورد سـایر شركت‌ها، تـاریخ انعقاد قرارداد سازمان خصوصی سازی، مبنای احتساب اقساط، تخفیفات و سایر حقوق مالكیت در نظر گرفته می‌شود.

ماده 2- سازمان خصوصی سازی مكلف است به طور سالانه اطلاعات مربوط به میزان سود مصوب و دریافت شده، میزان و مبالـغ تخفیفات اعمال شده، اقساط بـاقیمانده آتی و مبالـغ اقساط معوق را در مورد هـر یك از شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی به این شركت‌ها، اعلام نماید.

تبصره : اطلاعات موضوع این ماده توسط شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، به تفكیك هر یك از مشمولان سهام عدالت، به ذینفعان ارائه خواهد شد .

ماده 3- طول دوره اقساط كلیه مشمولان ماده (34) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی معادل ده سال تعیین می‌شود. تخفیفات مشمولان بند  ًالف ً ماده یاد شده نیز به تناسب هر سال اعمال خواهد شد.

ماده 4- میزان اقساط سالیانه معادل حاصل تقسیم کل بدهی شركت سرمایه‌گذاری استانی به سال‌های باقیمانده از ابتدای سال 1390 خـواهد بـود. چنانچه شـركت مذكور هر مبـلغ از اقساط باقیمانده خود را قبل از مـوعد بـه سازمان خصوصی سازی پرداخت و تسویه نماید، به تناسب مبلغ پرداخت شده و مدت زمان تسریع در پرداخت اقساط از دوازده درصد تخفیف سالیانه برخودار خواهند بود.

ماده 5- سازمان خصوصی سازی مكلف است متناسب با اقساط پرداخت شده و با در نظر گرفتن تخفیفات موضوع این دستورالعمل و تخفیف مربوط به مشمولان دو دهك پایین درآمدی موضوع بند (الف) ماده (34) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی، ظرف مدت سه ماه نسبت به آماده سازی و انتقال سهام اقدام نمایـد.

 

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

/*انتهای پیام*/