دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری

دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری"، موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40)
مصوب شماره: 264373 مورخ 1396/11/23 هیأت واگذاری

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"


مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق مركزی تعاون ج. ا. ایران

              هیأت واگذاری در سیصد و سی و هفتمین جلسه مـورخ 1396/10/30 بنـا بـه پیشنهاد سازمان خصوصی ‌سازی و به استناد ماده (4) اساسنامه سازمان مذکور و در اجرای ماده (10) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل ‌بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین‌ها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به منظور نظارت مطلوب بر بنگاه و یا شرکت‌هایی كه به صورت كنترلی و یا مدیریتی واگذار می‌شود، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود:

«دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی»

ماده1- سازمان خصوصی ‌سازی موظف است پس از انعقاد و ابلاغ قراردادهای واگذاری بنگاه‌ها و یا شركت‌های مورد واگذاری، مواردی از مفاد قرارداد‌های مذكور شامل تعهدات خریداران را به انضمام نسخه‌ای از این دستورالعمل به خریداران و مدیران عامل شركت‌های واگذارشده جهت رعایت و اجرا ابلاغ نماید و در صورت درخواست خریداران نسخه‌ای از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 2- سازمان خصوصی‌ سازی مكلف است رأساً و یا با استفاده از خدمات سازمان حسابرسی یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا در موارد خاص كارشناسان رسمی دادگستری، بنگاه‌ها و یا شركت‌های واگذار شده را مورد بازرسی قرار دهد. بازرسان موظفند طی قراردادی كه با سازمان خصوصی ‌سازی منعقد می‌نمایند هر شش ماه یكبار و یا در دوره‌های كوتاه‌تر به تشخیص سازمان خصوصی ‌سازی از بنگاه‌ها و شركت‌های واگذار شده بازدید نموده و پس از رسیدگی و تطبیق عملکرد با چک لیست ارائه شده توسط سازمان خصوصی‌ سازی گزارش كتبی خود را به سازمان مذکور ارائه نمایند. قراردادهای مزبور باید به ‌گونه‌ای تنظیم شوند كه بازرسان موظف گردند در موارد ضروری حسب تشخیص سازمان خصوصی‌ سازی علاوه بر ارائه گزارشات دوره‌ای، گزارشات موردی را نیز تهیه و ارائه نمایند.                                         

تبصره (1): بازرسان موظفند گزارشات خود را صرفاً به سازمان خصوصی ‌سازی ارائه نموده و از انتشار عمومی آنها خودداری نمایند.

تبصره (2): در موارد خاص به منظور نظارت مستمر، سازمان خصوصی ‌سازی می‌تواند از بازرسان ویژه به صورت مقیم و یا غیرمقیم در بنگاه‌ها و یا شركت‌های واگذار شده استفاده نماید.

 

ماده 3- بازرسان موظفند در واگذاری‌های کنترلی حسب مورد درخصوص موارد ذیل با اخذ مستندات و مدارك مورد نیاز و بازرسی بنگاه‌ها و یا شركت‌ها، گزارش تهیه نموده و به سازمان خصوصی ‌سازی ارائه نمایند:

 1. تغییر تركیب سهامداران شرکت‌ها و مالکین بنگاه‌ها.
 2. تغییرات اعضای هیأت مدیره.
 3. تغییرات اساسنامه شركت یا تغییر در موضوع فعالیت بنگاه.
 4. فعالیت شركت خارج از چارچوب اساسنامه.
 5. هرگونه خرید و فروش، تحصیل، واگذاری، هبه، صلح، ترهین، توثیق، اجاره، تغییر كاربری و هرگونه معاملات بلاعوض دارایی‌های ثابت بنگاه و یا شرکت واگذار شده.  
 6. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
 7. ارسال صورت‌های مالی و گزارشات حسابرس و بازرس قانونی به سازمان خصوصی ‌سازی.
 8. ارسال صورتجلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی و همچنین گزارشات هیأت مدیره به مجامع عمومی به سازمان خصوصی ‌سازی.
 9. پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل.
 10. بازپرداخت یا تعیین تکلیف دیون دولتی مندرج در قرارداد واگذاری.
 11. دریافت تسهیلات مالی و هرگونه تامین مالی از بازار پول و سرمایه و همچنین تضامین و تعهدات بنگاه و یا شرکت در قبال اشخاص ثالث.
 12. دعاوی و شكایات له و علیه شركت.
 13. معاملات با اشخاص وابسته و همچنین معاملات غیرمتعارف برخلاف منافع بنگاه و یا شرکت.
 14. تعداد کارکنان بنگاه و یا شرکت.
 15. کاهش میزان تولید بنگاه و یا شرکت.
 16. وضعیت پروانه‌ها و مجوزهای فعالیت بنگاه و یا شرکت.
 17. سایر موارد به تشخیص سازمان خصوصی‌ سازی.

تبصره (1): تعیین چارچوب گزارشات مزبور و نحوه ارائه آن و تهیه چک لیست بازرسی به عهده سازمان خصوصی ‌سازی می‌باشد و مسئولیت صحت گزارشات بر عهده بازرسان می‌باشد.

تبصره (2): نحوه نظارت بر انجام تعهدات خاص خریداران و یا واگذاری‌های تعهدی حسب مورد، باتوجه به مفاد تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری اعمال خواهد شد.  

ماده 4- خریـداران شركت‌های واگـذار شده مـوظفند جهـت حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌ سازی در مجامع عمومی شركت‌ها اقدام نمایند.

ماده 5- مدیران منتخب خریداران بنگاه و یا شرکت‌های واگذارشده موظفند اطلاعات مورد نیاز را به بازرسان سازمان خصوصی ‌سازی ارائه نمایند.

ماده 6- اعمال نظارت درخصوص واگذاری‌هایی که به صورت بلوکی مدیریتی واگذار می‌شوند، شامل بندهای (1)، (3)، (7) و (8) ماده (3) این دستورالعمل می‌باشند، مگر اینکه سازمان خصوصی‌ سازی تهیه گزارش برای تمام یا بخشی از سایر بندها را نیز ضروری تشخیص دهد.

تبصره (1): بنگاه و یا شرکت‌هایی كه واگذاری آن‌ها با انعقاد قراردادهای متعدد انجام گرفته است، از لحاظ موارد نظارتی برمبنای مجموع درصد بلوك واگذار شده (مدیریتی و یا کنترلی) طبقه‌بندی خواهند شد.

تبصره (2): مدت زمان اجرای مفاد این دستورالعمل در واگذاری‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

الف- در واگذاری‌های کنترلی اقساطی به استثنای بند (14) ماده (3) که تا (5) سال پس از واگذاری تحت نظارت قراردارد، سایر مفاد این دستورالعمل تا زمان آزادسازی کامل مورد معامله جاری است.  

ب- در واگذاری‌های مدیریتی اقساطی مفاد این دستورالعمل تا زمان آزادسازی کامل مورد معامله جاری است.  

ج- در واگذاری‌های کنترلی نقدی صرفاً بند (14) ماده (3) این دستورالعمل تا (5) سال پس از واگذاری تحت نظارت قراردارد.  

د- واگذاری‌های مدیریتی نقدی مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند.  

ماده 7- در راستای اعطای مشوق‌های مالی مندرج در تبصره ذیل ماده (10) دستورالعمل اجرایی ماده (25) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سازمان خصوصی ‌سازی مجاز است برای خریدارانی كه در اجرای مفاد این دستورالعمل همكاری نمایند، اعطای تخفیف را متناسب با میزان همكاری آنان به هیأت واگذاری پیشنهاد نماید. علاوه‌ بر آن سازمان خصوصی ‌سازی راساً می‌تواند نسبت به تقدیر كتبی از خریدارانی که در چارچوب این دستورالعمل به تعهدات خود عمل نموده‌اند، اقدام نماید.

ماده 8- انجام هر یك از اعمال مصرح در بند (الف) این ماده توسط خریداران و یا مدیران بنگاه‌ها و یا شركت‌های واگذار شده مشمول این دستورالعمل با رعایت ماده (6)، تخلف محسوب شده و متناسب با تعدد و شدت تخلف انجام شده، حسب تشخیص سازمان خصوصی ‌سازی و تصویب هیأت واگذاری مشمول یک یا چند مورد از اقدامات تنبیهی مقرر در بند (ب) این ماده خواهند شد:

الف-تخلفـات:

 1.  واگذاری و نقل و انتقال مورد معامله كلاً و یا جزئاً بدون مجوز كتبی سازمان خصوصی ‌سازی.
 2. انجام هریک از اقدامات موضوع بندهای (1) و (3) ماده (3) این دستورالعمل و هرگونه خروج و واگذاری دارایی‌های ثابت اعم از فروش، صلح، هبه، اجاره، تحصیل، توثیق و ترهین بدون اخذ مجوز سازمان خصوصی‌ سازی.
 3. تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان به گونه‌ای كه باعث اخلال در روند فعالیت بنگاه و یا شرکت گردد.
 4. كاهش تعداد كاركنان بنگاه و یا شرکت خارج از مجوز مندرج در قرارداد.
 5. انجام فعالیت‌های خارج از موضوع فعالیت بنگاه و یا شرکت.
 6. عدم ارسال صورت‌های مالی و صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره شركت ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب.
 7. عدم همكاری با بازرسین سازمان خصوصی ‌سازی.

ب- اقدامات تنبیهی:

 1. اخطار و توبیخ کتبی.
 2. محدودیت و یا ممنوعیت خرید سهام از سازمان خصوصی‌ سازی (رد اهلیت خریدار).
 3. عدم آزادسازی سهام یا دارایی‌های در وثیقه حسب مورد تا مدت معین به تشخیص سازمان خصوصی ‌سازی.
 4. لغو امکان برخورداری از تخفیف تا 3% اصل ثمن معامله موضوع تبصره ذیل ماده(10) دستورالعمل ماده(25) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 5. عدم امکان برخورداری از سایر تخفیفات حتی در صورت استحقاق تا مدت معین به تشخیص سازمان خصوصی ‌سازی (حبس تخفیفات).
 6. افزایش سود فروش اقساطی در مورد اقساط باقیمانده تا سقف سود فروش اقساطی نظام بانكی كشور.
 7. اعمال جریمه تا 5% اصل ثمن معامله.
 8. فسخ قرارداد واگذاری.

ماده 9- سازمان خصوصی ‌سازی می‌تواند در اجرای ماده (48) قانون محاسبات عمومی كشور، برای وصول مطالبات معوق خود، مراتب را به همراه مستندات لازم به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام نماید تا مبالغ مورد نظر بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم وصول گردد.

ماده10- سازمان خصوصی ‌سازی موظف است فهرست شركت‌های واگذار شده مشمول این دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام نماید و سازمان مزبور به استناد حکم قانونی مربوط، در دوره تعهد، هرگونه نقل و انتقال اسناد مالكیت اموال شرکت را منوط به مجوز سازمان خصوصی ‌سازی نماید.

ماده11- سازمان خصوصی ‌سازی موظف است فهرست شركت‌های واگذار شده مشمول این دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره‌كل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) اعلام نماید و سازمان مزبور هرگونه ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره شركت را منوط به مجوز سازمان خصوصی‌ سازی نماید.

ماده 12- سازمان‌خصوصی ‌سازی موظف است گزارش اقدامات نظارتی انجام شده مطابق مفاد این دستورالعمل را به صورت شش‌ماهه و سالانه تهیه و به هیأت واگذاری ارائه نماید.

ماده 13- سازمان خصوصی ‌سازی موظف است پیشنهاد اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر با مفاد این دستورالعمل را به مراجع ذی صلاح جهت تصویب ارائه نماید و درصورت لزوم نسبت به تدوین و پیشنهاد تصویب مقررات جدید اقدام نماید.

ماده 14- این دستورالعمل به عنوان ضمیمه و جزء لاینفك قرارداد واگذاری بنگاه‌ها و یا شركت‌های مدیریتی و كنترلی به امضای خریداران می‌رسد.

ماده 15- این دستورالعمل شامل (15) ماده و (6) تبصره جایگزین دستورالعمل شماره 89/2/143/ﻫ مورخ 1389/05/17 هیأت واگذاری می‌گـردد.

 

 

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی ودارایی و رییس هیأت

 

چندرسانه‌ای