تصویب نامه شماره 68198 مورخ 1388/05/14 هیأت واگذاری

شرایط و نحوه تخصیص سهام اقساطی به سایر مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد

 

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

«شرایط و نحوه تخصیص سهام اقساطی به سایر مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد»

در اجرای ماده (8) آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، موضوع تصویب نامه شماره 63/2/198898/210680 مورخ1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی، «شرایط و نحوه تخصیص سهام اقساطی به سایر مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد» به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

 الف - شرایط:

  1. اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری بر اساس موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه مصوب شركت محل فعالیت.
  2. مدیران ارشد با دارا بودن تحصیلات دانشگاهی حداقل لیسانس و حداقل دو سال تجربه مدیریت در امور مهندسی (طراحی، نطارت، بازرسی) تولید و اجرا (مدیریت تولید، مدیریت اجرایی) و مدیریت بهره برداری (اداری، فروش، بازرگانی، پشتیبانی و مالی) در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری بر اساس موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه شركت محل فعالیت.
  3. اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران ارشد، با دارا بودن تحصیلات دانشگاهی حداقل لیسانس و حداقل پنج سال تجربه مدیریت هم‌تراز در امور مهندسی (طراحی، نظارت، بازرسی) تولید و اجرا (مدیریت تولید، مدیریت اجرایی) و مدیریت بهره‌ برداری(اداری، فروش، بازرگانی، پشتیبانی و مالی) در بنگاه‌ها و واحدهای مشابه با موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری، براساس موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه مصوب شركت محل فعالیت.

تبصره1- زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری براساس اساسنامه مصوب، در آگهی فروش سهام درج خواهد شد.

تبصره2- مدیریت هم تراز عبارت است از سابقه مدیریت ضرب در نسبت میزان فروش بنگاه محل فعالیت متقاضی در آخرین سال قبل از واگذاری به فروش بنگاه مورد واگذاری در آخرین سال قبل از واگذاری.

تبصره 3- زمینه‌های فعالیتی مشابه با موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری، به صورت موردی براساس آخرین طبقه بندیISIC  مشخص شده و در آگهی فروش سهام درج خواهند شد.

 - مدارك و نحوه تخصیص:

  1. مدارك تحصیلی دانشگاهی متقاضیان می‌بایستی از جمله مدارك مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
  2. مدیران ارشد، به مدیران یك رده پایین‌تر از مشاغل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل كه دارای حكم مدیریتی از شركت محل فعالیت باشند، اطلاق می‌شود .
  3. تجربه مدیریتی حسب مورد، به تایید مدیر‌عامل یا مدیریت منابع انسانی (امور اداری) شركت محل فعالیت متقاضیان رسیده باشد.
  4. انطباق ویژگی‌های سایر مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد با شرایط موضوع این مصوبه حسب مورد به تشخیص وزارتخانه متبوع یا شركت مادر تخصصی بنگاه مورد واگذاری خواهد بود.
  5. افراد واجد شرایط اجزاء 1 لغایت 3 بند الف مذكور، می‌بایستی مدارك خود شامل فرم تقاضای خرید سهام مدیران، اعلامیه واریزی 5 درصد ارزش معامله به عنوان سپرده به همراه سوابق تحصیلی مورد تایید مراجع ذی ربط را طی مهلت تعیین شده در آگهی، پس از اخذ تاییدیه وزارتخانه متبوع شركت مورد واگذاری، موضوع بند 4 فوق، به سازمان خصوصی ‌سازی تسلیم نمایند.

تبصره- در صورت عدم وصول تقاضا و مدارك لازم برای خرید سهام و همچنین پس از جذب مجموع سهام تقاضا شده تا سقف مقرر، سهام باقی مانده مذكور با رعایت مقررات به سهام قابل واگذاری بلوكی، اضافه خواهد شد.

 


سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت

 

چندرسانه‌ای