تعداد سهام بلوکی

2,511,026,982

تعداد سهام ترجیحی

132،159,314

تعداد کل سهام قابل واگذاری

2،643،186،296

درصد کل سهام قابل واگذاری

76/01

قیمت پایه هر سهم (ریال)

71،883

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

190،000،160،515،368

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

50 %

مدت اقساط (ماه)

12

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

فرابورس(بازارسوم)

تاریخ عرضه

1400/3/8

نتیجه عرضه

عدم فروش

چندرسانه‌ای