تعداد کل سهام قابل واگذاری

693,567,777

درصد کل سهام قابل واگذاری

17/34

قیمت پایه هر سهم (ریال)

5,217

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

3,618,343.,092,609

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

30

مدت اقساط (ماه)

24

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

بورس

تاریخ عرضه

1398/12/14

نتیجه عرضه

عدم فروش


معرفی شرکت

چندرسانه‌ای