صفحه اصلي > بخش ویژه > فهرست بنگاه های قابل واگذاری به تفکیک استان محل فعالیت 
 

 

فهرست بنگاه هاي مشمول واگذاري در برنامه سال 1395 به تفكيك استان

شركتهاي استان اردبيل

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 شهرك هاي كشاورزي 

شركت كشت و صنعت دامپروري مغان

پارس‌آباد

2

 شهرك هاي كشاورزي 

ملي كشت و صنعت دامپروري پارس

 پارس آباد 

3

ملي گاز ايران

شركت گاز استان اردبيل

اردبيل

4

بازرگاني دولتي ايران

غله و خدمات بازرگاني منطقه 7 (1)

 اردبيل

شركتهاي استان اصفهان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توربین های بادی گسترش آترین

اصفهان

2

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي نيوان نار

گلپايگان

3

ملي گاز ايران

شركت گاز استان اصفهان

اصفهان

4

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق اصفهان (مشتمل بر نيروگاههاي اصفهان و هسا)

اصفهان

5

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 (2)

 اصفهان

 شركتهاي استان البرز

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

تعميرات نيروگاهي ايران

 كرج 

2

ملي گاز ايران

شركت گاز استان البرز

كرج

3

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 1(3)

 كرج

 شركتهاي استان ايلام

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 ملي صنايع پتروشيمي 

پتروشيمي دهلران سپهر

دهلران

2

ملي گاز ايران

شركت گاز استان ايلام

ايلام

3

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 9 (4)

 ايلام 

 شركتهاي استان آذربايجان‌شرقي

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق آذربايجان تبريز

2

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق سهند تبريز

4

 ملي صنايع پتروشيمي 

پتروشيمي تبريز

تبريز

5

ملي گاز ايران

شركت گاز استان  آذربايجان شرقي

تبريز

6

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 8 (5)

 تبريز

7

 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 

فولاد آذربايجان به همراه طرح توسعه فولاد ميانه

ميانه

 شركتهاي استان آذربايجان‌غربي

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي يارآغلي

پلدشت

2

ملي گاز ايران

شركت گاز استان آذربايجان غربي

اروميه

3

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق آذربايجان (مشتمل بر نيروگاههاي صوفيان و اروميه)

اروميه

 شركتهاي استان بوشهر

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 ملي صنايع پتروشيمي 

پتروشيمي دماوند

عسلويه

2 ملي گاز ايران پالايش گاز پارسيان سپهر عسلويه

3

ملي گاز ايران

شركت گاز استان بوشهر

بوشهر

4

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 3 (6)

بوشهر

 شركتهاي استان تهران

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 

احداث صنعت

تهران
سوريه، ونزوئلا

2

 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 

بين المللي مهندسي ايرتيك

تهران

3

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

خدمات صنعتي بازرگاني آي سي اس

تهران

4

 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 

توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران(انبارهاي نورد)

تهران

5

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوين (جنكو)

تهران

6

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

دانش بافت البرز

تهران

7

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

كارآفرينان توسعه صنعت مهر

تهران

8

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

گسترش چراغ دانش

تهران

9

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

گسترش مواد پيشرفته

تهران

10

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

دريا دانش فناور پارس

تهران

11

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توربين توان گستر ايرانيان

تهران

12

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش منيزيم آريا

تهران

13

 ملي نفت ايران 

پتروپارس

تهران

14

ملي گاز ايران

ذخيره سازي گاز طبيعي

تهران

15

ملي گاز ايران

شركت گاز توابع استان تهران

تهران

16

ملي گاز ايران

بازرگاني گاز ايران

تهران

17

 ملی گاز ایران 

ملي صادرات گاز ايران

 تهران 

18

 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

توسعه صنايع پالايش نفت و دارائيهاي زيرمجموعه آن

 تهران 

19

 بازرگاني دولتي ايران 

حمل ونقل بين المللي خليج فارس

تهران

20

 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 

خدمات هوايي پست و مخابرات-پيام

تهران

21

 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 

شركت پست جمهوري اسلامي ايران

تهران

22

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران(بدون زمين)

تهران

23

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

دخانیات ايران

تهران

24

 سازمان ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري 

توسعه ايرانگردي و جهانگردي

تهران

25

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق تهران (مشتمل بر نيروگاههاي ري، بعثت و شهيد فيروزي)

تهران

26

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

توليد نيروي زاگرس تهران

27

 ساتكاب 

سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا

تهران

28

 ساتكاب 

مهندسين مشاور مهاب قدس

 تهران 

29

 عمران و بهسازي شهري ايران 

عمران و مسکن سازان ايران

تهران

30

مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني 

مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات

 تهران 

31

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

انتشارات سروش

تهران 

32

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

تحقيق و توليد وسائل الكترونيك (تكتا)

تهران 

33

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

ساختماني و تأسيساتي ساراتل ايران

تهران 

34

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

صنايع چوب و فلز و پلاستيك - سيما چوب

تهران 

35

شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران

بيمه اتكايي امين

تهران

 شركتهاي استان چهارمحال بختياري

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

ملي گاز ايران

شركت گاز استان چهارمحال و بختياري

شهركرد

2

مديريت منابع آب ايران

نيروگاه برق آبي كوهرنگ

كوهرنگ

  شركتهاي استان خراسان جنوبي

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق خراسان (مشتمل بر نيروگاههاي قائن و شهيد كاوه قائن)

 قائن 

2

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 5 (7)

 بيرجند

3

ملي گاز ايران

شركت گاز استان خراسان جنوبي

بيرجند

4

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي عشق آباد

طبس

5

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي مهدي آباد

قائنات

6

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي سهل آباد

نهبندان

7

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي دشت خوشاب

سربيشه

8

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي خضري

قائنات

9

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي اسلام آباد

قائنات

  شركتهاي استان خراسان رضوي

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق خراسان مشهد
2 شهركهاي كشاورزي پرورش كرم ابريشم ايران (8)  تربت حيدريه

3

 عمران و بهسازي شهري ايران 

عمران و مسکن سازان ثامن

 مشهد 

4

 عمران و بهسازي شهري ايران 

عمران و مسكن سازان شرق

مشهد

5

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي سنگرد

سبزوار

6

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي نيل آباد

تربت جام

7

ملي گاز ايران

شركت گاز استان خراسان رضوي

مشهد

  شركتهاي استان خراسان شمالي

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 

آلوميناي ايران (آلوميناي جاجرم)

جاجرم

2

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

لوله گستر اسفراين

اسفراين

3

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

مجتمع صنعتي اسفراين

اسفراين

4

ملي گاز ايران

شركت گاز استان خراسان شمالي

بجنورد

5

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق شيروان قوچان

6

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي تيتكانلو

فاروج

7

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي اميرآباد صادق آباد

جاجرم

8

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي بهكده رضوي

مانه و سملقان

  شركتهاي استان خوزستان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

پالايش نفت آبادان 

 آبادان 

2

 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

پالايش نفت خوزستان

آبادان

3

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق رامين (مشتمل بر نيروگاه رامين)

 اهواز 

4

 ملي نفت ايران 

توسعه پتروايران (9)

 اهواز

5

 ملي نفت ايران 

ملي حفاري ايران

اهواز

6

ملي گاز ايران

شركت گاز استان خوزستان

اهواز

7

ملي گاز ايران

پالايش بيدبلند خليج فارس

اميديه

8

 مديريت منابع آب ايران 

مديريت و بهره برداري از سد و نيروگاه شهيد عباسپور

 مسجدسليمان 

9

 وزارت جهادكشاورزي 

 توسعه نيشكر و صنايع جانبي (10)

اهواز

10

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي يزد نو

دشت آزادگان

11

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 4

اهواز

  شركتهاي استان زنجان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

ملي گاز ايران

شركت گاز استان زنجان

زنجان

2

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 14

 زنجان 

  شركتهاي استان سمنان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق شاهرود (مشتمل بر نيروگاه شاهرود)

 شاهرود 

2

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق شاهرود شاهرود

3

ملي گاز ايران

شركت گاز استان سمنان

سمنان

4

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 (11)

 سمنان 

  شركتهاي استان سيستان و بلوچستان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) واحد گازي نيروگاه ايرانشهر (بمپور) ايرانشهر

2

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق زاهدان زاهدان

3

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق زاهدان (مشتمل بر نيروگاههاي ايرانشهر، زاهدان و كنارك)

 زاهدان 

4

مديريت منابع آب ايران توسعه منابع آب و خاك سيستان زابل

5

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي باهوكلات

چابهار

6

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 11

 زاهدان 

7

ملي گاز ايران

شركت گاز استان سيستان و بلوچستان

زاهدان

  شركتهاي استان فارس

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 

مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب

 لامرد

2

ملي گاز ايران

شركت گاز استان فارس

شيراز

3

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي فيروز آباد

فيروزآباد

4

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق فارس (12) كازرون، جهرم

5

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق فارس (مشتمل بر نيروگاههاي شيراز، كنگان و بوشهر)

 شيراز 

6

 عمران و بهسازي شهري ايران 

عمران و مسکن سازان استان فارس

 شيراز 

7

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي ايزدخواست

آباده

8

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي نصرآباد

اقليد

 شركتهاي استان قزوين

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق شهيد رجايي(مشتمل بر نيروگاه شهيد رجائي)

 قزوين 

2

 خدمات كشاورزي 

توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي كشور-زياران

آبيك

3

ملي گاز ايران

شركت گاز استان قزوين

قزوين

  شركتهاي استان قم

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

ملي گاز ايران

شركت گاز استان قم

قم

 شركتهاي استان كردستان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

ملي گاز ايران

شركت گاز استان كردستان

سنندج

2

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 13(13)

سنندج 

 شركتهاي استان كرمان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 

مس شهر بابک

شهر بابك

2

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق كرمان كرمان

3

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) نيروگاه زرند زرند

4

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 6 (14)

 كرمان

5

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي محمدآباد روز پيكر

جيرفت

6

ملي گاز ايران

شركت گاز استان كرمان

كرمان

  شركتهاي استان كرمانشاه

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

پالايش نفت كرمانشاه

 كرمانشاه 

2

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق بيستون كرمانشاه

3

ملي گاز ايران

شركت گاز استان كرمانشاه

كرمانشاه

  شركتهاي استان كهكيلويه و بوير احمد

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

ملي گاز ايران

شركت گاز استان كهكيلويه و بويراحمد

ياسوج

  شركتهاي استان گلستان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 عمران و بهسازي شهري ايران 

عمران و مسکن سازان استان گلستان

 گرگان 

2

ملي گاز ايران

شركت گاز استان گلستان

گرگان

  شركتهاي استان گيلان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

توليد نيروي برق سبز منجيل

 منجيل 

2

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق لوشان لوشان

3

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق لوشان (مشتمل بر نيروگاه شهيدبهشتي لوشان)

 لوشان 

4

ملي گاز ايران

شركت گاز استان گيلان

رشت

5

 شهرك هاي كشاورزي 

 كشاورزي و دامپروري سفيدرود

رشت

6

 سازمان خصوصي سازي 

الكتريك ايران رشت

رشت

  شركتهاي استان لرستان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

ملي گاز ايران

شركت گاز استان لرستان

خرم آباد

2

 بازرگاني دولتي ايران 

غله و خدمات بازرگاني منطقه 12

 خرم‌آباد 

  شركتهاي استان مازندران

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

نساجي قائمشهر

قائمشهر

2

ملي گاز ايران

شركت گاز استان مازندران

ساري

3

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق شهيد سليمي (مشتمل بر نيروگاه شهيد سليمي)

نكا

4

سازمان خصوصي سازي

كاغذسازي قائمشهر

قائمشهر

  شركتهاي استان مركزي

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

پالايش نفت امام خميني(شازند اراك)

 شازند 

2

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق شازند (مشتمل بر نيروگاه شازند)

شازند

3

ملي گاز ايران

شركت گاز استان مركزي

اراك

4

 خدمات كشاورزي 

توليدي ادوات كشاورزي اراك (تاكا)

اراك

5

 ساتكاب 

مقره سازي ايران

ساوه

  شركتهاي استان هرمزگان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 مديريت منابع آب ايران 

بهره‌برداري از شبكه آبياري ميناب‌رود

ميناب

2

 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

پالايش نفت بهمن گنو (هرمز)

 بندرعباس 

3

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق بندر عباس (مشتمل بر نيروگاه بندرعباس)

 بندرعباس 

4

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) نيروگاه هرمزگان (گنو) بندرعباس

5

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

توليد نيروي برق خليج فارس

 بندرعباس 

6

ملي گاز ايران

شركت گاز استان هرمزگان

بندرعباس

7

وزارت جهاد كشاورزي

شركت سهامي زراعي جگين

جاسك

  شركتهاي استان همدان

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 ملي صنايع پتروشيمي 

پتروشيمي هگمتانه

همدان

2

 ملي صنايع پتروشيمي 

صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان

همدان

3

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق شهيد مفتح (مشتمل بر نيروگاههاي شهيد مفتح همدان و درود اراك)

 همدان 

4

ملي گاز ايران

شركت گاز استان همدان

همدان

  شركتهاي استان يزد

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

توليد نيروي برق حرارتي

توليد نيروي برق يزد (مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد)

 يزد 

2

وزارت جهاد کشاورزی

گوشت يزد

 يزد 

3

ملي گاز ايران

شركت گاز استان يزد

يزد

  شركتهاي خارج از كشور

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

کاغذ و اسکناس پاکستان

 كراچي 

2

 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 

آسكوتك

-

3

 ملي نفت ايران 

شركت ملي نفت ايران- شارجه

-

4

 ملي نفت ايران 

شركت ملي نفت ايران- لندن

-

5

 ملي نفت ايران 

شركت ملي نفت ايران- ليبي

-

6

 ملي نفت ايران 

شركت ملي نفت ايران-سنگاپور

-

7

 ملي نفت ايران 

شل سنگال

-

  شركتهاي فعال در سطح كشور

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت

1

سازمان ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري توسعه گردشگري ايران سطح كشور

2

 خدمات كشاورزي 

خدمات حمايتي کشاورزي

سطح كشور

3

 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 

كليه اموال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

سطح كشور

4

 وزارت جهاد كشاورزي 

 سازمان مركزي تعاوني روستائي ايران

سطح كشور

5

 وزارت جهاد كشاورزي 

 كليه اموال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه شركت پشتيباني امور دام كشور

سطح كشور

6

 ملي گاز ايران 

گاز خودرو ايران (هلدينگ گاز سابق)

سطح كشور

7

ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

جايگاههاي سوخت متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

سطح كشور

8

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

فعاليتهاي قابل واگذاري واحدهاي تابعه استاني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

سطح كشور

9

مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

شركت هاي توزيع نيروي برق شهرستاني و استاني

سطح كشور

10

وزارت راه و شهرسازي

آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

سطح كشور

11

وزارت راه و شهرسازي

كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

سطح كشور

12

وزارت راه و شهرسازي

كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت  مادرتخصصي سازمان ملي زمين و مسكن

سطح كشور

13

وزارت راه و شهرسازي

كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

سطح كشور

14

وزارت راه و شهرسازي

كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران

سطح كشور

15

وزارت راه و شهرسازي

شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

سطح كشور

16

وزارت راه و شهرسازي

سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي

سطح كشور

17

وزارت راه و شهرسازي

هواپيمايي كيش

سطح كشور

18

وزارت امور اقتصادي و دارايي

بانك رفاه كارگران

سطح كشور

19

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

سهامي سرمايه گذاري ملي ايران (سما)

سطح كشور

20

شركتهاي برق منطقه اي

فعاليتهاي (اموال و دارائيها) قابل واگذاري شركتهاي برق منطقه اي

سطح كشور

21

 عمران و بهسازي شهري ايران 

عمران و مسکن سازان منطقه جنوب

 سطح كشور 

 نامشخص

رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت
1 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساير شركتهاي وابسته به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه فعاليتهايي به استثناي فعاليت راديو و تلويزيوني دارند نا مشخص

2

سازمان خصوصي سازي سهام اصالتي باقيمانده سازمان خصوصي سازي نا مشخص

3

سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي

كليه شركتهاي قابل واگذاري تابعه و وابسته به هر يك از سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي

نامشخص

(1) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (7) به جز اردبيل، شهرهاي رشت و قزوين نيز ميباشد.

(2) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (10) به جز اصفهان، شهرهاي شهركرد و يزد نيز ميباشد.

(3) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (1) به جز كرج، شهرهاي قم، تهران و اراك نيز ميباشد.

(4)  محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (9) به جز ايلام، شهركرمانشاه نيز ميباشد.

(5) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (8) به جز تبريز، شهر اروميه نيز ميباشد.

(6) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (3) به جز بوشهر، شهرهاي ياسوج و شيراز نيز ميباشد.

(7) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (5) به جز بيرجند، شهرهاي بجنورد و مشهد نيز ميباشد.

(8) محدوده فعاليت شركت پرورش كرم ابريشم به جز تربت حيدريه، شهرهاي رشت و ساري نيز ميباشد.

(9) محدوده فعاليت شركت توسعه پترو ايران به جز اهواز، شهرهاي لاوان، قشم، عسلويه و جزيره خارك نيز ميباشد.

(10) محدوده فعاليت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به جز اهواز، شهر تهران نيز ميباشد.

(11) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (2) به جز سمنان، شهرهاي ساري و گرگان نيز ميباشد.

(12) محدوده فعاليت شركت مديريت توليد نيروي برق فارس به جز كازرون و جهرم، شهرهاي كنگان و بوشهر نيز ميباشد.

(13) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (13) به جز سنندج، شهر همدان نيز ميباشد.

(14) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (6) به جز كرمان، شهر بندرعباس نيز ميباشد.