فهرست آگهی دارایی و بنگاه های در حال عرضه   آرشیو

جهت دریافت اسناد، بر روی نام بنگاه کلیک کنید
نام بنگاه/دارایی تاریخ آگهی/درخواست روش عرضه تاریخ عرضه
سردخانه - انبار - اداري شهيد حقاني - منطقه (6) - استان هرمزگان 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
سيلوي اروميه - منطقه (8) - استان آذربايجان غربي 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
انبار سلماس - منطقه (8) - استان آذربايجان غربي 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
سيلوي قديم كرمانشاه - منطقه (9) 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
سيلوي قديم سنقر - منطقه (9) - استان كرمانشاه 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
سيلوي كنگاور - منطقه (9) - استان كرمانشاه 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
ساختمان اداري و انبار ابركوه - منطقه (10) - استان يزد 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
ساختمان اداري و انبار اردكان - منطقه (10) - استان يزد 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
ساختمان اداري و انبار مهريز - منطقه (10)- استان يزد 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
ساختمان اداري و انبار ميبد - منطقه (10) - استان يزد 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
انبار بروجن - منطقه (10) - چهارمحال و بختياري 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
زمين سردخانه چابهار - منطقه (11) - سيستان و بلوچستان 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
انبار خاش - منطقه (11) - سيستان و بلوچستان 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
انبار سراوان - منطقه (11) - سيستان و بلوچستان 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
انبار غله دورود- منطقه (12)-لرستان 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
2 قطعه زمين شهرستان ساري-مازندران 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
پيست سواركاري پيربازار رشت - مازندران 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
زمين جايگاه سوخت سابق عباس آباد-استان سمنان 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
جايگاه سوخت شركتي شماره (22) تهران 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
جايگاه سوخت شماره (1) خرم آباد- لرستان 1397/5/22 مزايده 1397/6/12
کشت و صنعت و دامپروری مغان 1397/4/12 مزایده 1397/05/02
مجتمع صنعتي اسفراين 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
لوله گستر اسفراين 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
توليد منيزيم گستر اريش 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
سيلوي مهاباد - منطقه (8) - آذربايجان غ 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
انبار روباز دولت آباد كرمانشاه - منطقه (9) 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
انبار غله دورود- منطقه (12)-لرستان 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
انبار غله ماسور - منطقه (12)-لرستان 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
جايگاه سوخت شماره (1) ماكو-آذربايجان غ 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
جايگاه سوخت نساء-البرز 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
جايگاه سوخت شماره (14) - تهران 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
جايگاه سوخت شماره (29) - تهران 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
جايگاه سوخت سوادکوه(آلاشت)-مازندران 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
جايگاه سوخت شماره (3) شيراز-استان فارس 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
جايگاه سوخت شماره (5) فارس 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
جايگاه سوخت درگز-استان خراسان رضوي 1397/4/12 مزايده 1397/05/02
خدمات حمایتی کشاورزی 1397/2/31 مزایده 1397/04/19
هليكوپتري ايران 1397/3/13 مزايده 1397/04/04
جايگاه سوخت خوي - آذربايجان غربي 1397/3/13 مزايده 1397/04/04
عمران و مسكن سازان ايران 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي »
جایگاه سوخت شماره (1) اهواز و جایگاه سوخت شماره (2) اهواز و جایگاه سوخت شماره (3) اهواز و جایگاه سوخت شماره (6) اهواز

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »
فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز ومقره سازی ایران و جایگاه سوخت ارومیه و....

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

شفاف سازي سازمان خصوصي سازي در خصوص واگذاري كشت و صنعت مغان

سازمان خصوصي سازي در خصوص واگذاري سهام شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان توضيحاتي را ارائه داد.

آزاد سازي سهام عدالت در صورت تصويب لايحه

پوري حسيني معتقد است، يكي از اقدامات بزرگ دولت تدبير و اميد ساماندهي سهام عدالت بوده است. رييس كل سازمان خصوصي سازي گفت:

شرايط تقاضا براي عرضه 630 بنگاه

سيد جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي سازي با اعلام اين خبر كه قرار است تا پايان امسال به ميزان 630 بنگاه دولتي به بخش خصوصي عرضه شود،

100 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي، واقعي بود

مشاور رئيس كل سازمان خصوصي سازي گفت: صد درصد واگذاري ها طي يك ساله گذشته به بخش خصوصي واقعي بوده و حتي يك سهم در اين مدت به خصولتي ها و شبه دولتي ها واگذار نشده است.