صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه خرید خدمات مالی، فنی،مدیریتی از بخش غیر دولتی 
 

آیین‌­نامه خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه­‌های بخش غیر دولتی در فعالیت های گروه (3) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

تصویب نامه شماره 99599/ت43078 ك- مورخ 17/05/1388

كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات - وزارت نفت- وزارت راه و ترابری- وزارت نیرو - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران- بیمه مركزی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین­نامه­های مربوط به قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387- به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب­نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 ، آیین­نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین­نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3)

 

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف- قانون: قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

ب- خدمت: محصول غیر ملموسی كه استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفكیك نیست.

ج- بنگاه: واحد اقتصادی كه در تولید كالا یا خدمت فعالیت می­كند، اعم از آن كه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

ماده 2- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی در خصوص فعالیت­های یازده­گانه موضوع گروه (3) ماده (2) قانون در هر مورد با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی­ربط مجاز است.

تبصره 1- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت­هایی كه به صورت بنگاه دولتی اداره می­شوند، با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره بنگاه مجاز است.

تبصره 2- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت­های بند (3) گروه (3) ماده(2) قانون با تشخیص فرماندهی كل نیروهای مسلح مجاز است.

تبصره 3- خرید خدمات موضوع این ماده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مركزی ایران با تشخیص رییس كل آنها مجاز است.

ماده 3- به منظور ایجاد ظرفیت­های مناسب برای امكان ارایه مطلوب خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی توسط بخش غیر دولتی، دستگاه­های اجرایی ذی ربط مكلفند حمایت­های لازم را برای ایجاد، توسعه و توانمندسازی بخش غیر دولتی برای انجام خدمات موضوع این آیین­نامه معمول دارند، به نحوی كه زمینه­های لازم برای حضور این بخش فراهم شود.      

ماده 4- در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه­های غیردولتی به شرح مواد مذكور توسط دستگاه­های اجرایی ذی ربط رعایت ماده (29) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروری خواهد بود.

ماده 5- اقدام دستگاه­ها در خرید خدمات از بنگاه­های غیردولتی باید به گونه­ای باشد كه سرمایه­گذاری، مالكیت و مدیریت فعالیت­های موضوع این آیین­نامه همچنان در اختیار دولت باشد.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور