صفحه اصلي > اخبار سايت 
 


تكميل طرح توزيع سهام عدالت تا پايان ســال

چهارشنبه ١٩ مهر ١٣٩٦ | ١٤:٣٨ کد : ٨٣٢٠ -
تعداد بازدید:331
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي يك پروژه اولويت دار ديگر وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در ســال 1396 را ابلاغ كرد.
تكميل طرح توزيع سهام عدالت تا پايان ســال

تكميل طرح توزيع سهام عدالت تا پايان ســال

712987 789 تكميل طرح توزيع سهام عدالت تا پايان ســال

رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي يك پروژه اولويت دار ديگر وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در ســال 1396 را ابلاغ كرد.

 

به نقل توما به نقل از  پايگاه اطلاع رساني رياســت جمهوري، معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي يك پروژه اولويت دار ديگر وزارت امور اقتصادي و دارايي « مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در ســال 1396 را ابلاغ كرد.

متن كامل ابلاغيه اسحاق جهانگيري بدين شرح اســت:

بسمه تعالي

تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به اســتناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394 هيئت وزيران،

 در راســتاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در ســال 1396 كه توسط معظم له به عنوان ســال «اقتصاد مقاومتي:توليد &– اشتغال» نامگذاري شده اســت، ضمن پيگيري و اجراي ماموريت ها و وظايف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان عنوان «بسته هاي رونق توليد و اشتغال» براي آن دستگاه، تصويب نمود:

الف) «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عنوان «دستگاه مجري» مسئول اجراي پروژه هاي اولويت دار به شرح ذيل براي اجرا در ســال 1396 تعيين مي گردد:

عنوان پروژه: تكميل طرح توزيع سهام عدالت

ب) اجراي موارد زير توسط «دستگاه مجري» براي عملياتي نمودن پروژه هاي مندرج در بند (الف) ضروري اســت:

1) پروژه هاي مصوب براي اجرا در ســال 1396 مي بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي اســت كليه مسئوليت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.

2) «دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت يك هفته براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون يا معاونين ذيربط خود و يا مقام هم تراز به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.

3) مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف اســت تا شنبه مورخ 1396/4/10 براي هر يك ازپروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رئيس دستگاه  اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

4) تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» مي باشد و مجري مي بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.

5) «دستگاه مجري» موظف اســت به صورت ماهانه گزارش اقدامات به عمل آمده براي اجراي هر يك از پروژه ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص هاي مصوب ستاد به طور مستمر به دبيرخانه ستاد ارســال نمايد.

ج) كليه دستگاه هاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه هاي اولويت دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در ســال 1396 مي باشند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري هاي مشترك با ساير دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجري» اســت.

د) اجراي هر يك از پروژه ها بر اساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفـــــت پروژه هاي مصوب، بازديد هاي ميداني به صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق و يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي گيرد.

هـ) دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه ، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي دردسرات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه در دستور كار «نشست سه جانبه رئيس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» قرار مي دهد.

لازم اســت نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور

گفتني اســت پيش از اين نيز معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 14 پروژه اولويت دار ديگر را براي اجرا در ســال 1396 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرده بود.

داغترين اخبار و رويداد هاي ايـــران و خارج
اين مطلب در اين ساعت از سايت توما در بخش خبري ارســال گرديده اســت
اين بخش شامل خبر هاي ورزشي نيز ميباشد
ميتوانيد خبر فوق را به اشراك بگذاريد

نوشته تكميل طرح توزيع سهام عدالت تا پايان ســال اولين بار در مجله آنلاين توما. پديدار شد.
منبع خبر:
 راه دانشجو
 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: