صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > مدیریت دبیرخانه هیات واگذاری و هیات عامل 
 
فرزانه فراشی

فرزانه فراشی

مدیر دبیرخانه هیات واگذاری و هیات عامل
میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد

سابقه خدمت

۹ سال

آخرین سوابق کاری

رئیس گروه آمار

کارشناس مسئول برنامه ریزی