صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر قیمت گذاری سهام بنگاه‌ها 
 
زهرا ساسانی

زهرا ساسانی

سرپرست دفتر قیمت گذاری سهام بنگاه‌ها
میزان تحصیلات

سابقه خدمت

آخرین سوابق کاری

رئیس گروه ارزش گذاری سهام