صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر قیمت گذاری سهام بنگاهها 
 
  سرپرست دفتر قیمت گذاری سهام بنگاه ها

زهرا ساسانی

 
آخرین سوابق کاری:

   - رییس گروه ارزش گذاری سهام   

 اطلاعات تماس:

88089901

88089901

 sasani@ipo.ir