صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاهها 
 
  مدیرکل دفتر شرکتهای

مجید حسینی

میزان تحصیلات: لیسانس حسابداری
آخرین سوابق کاری:

   - معاون مدیرکل دفتر امور سهام تخصیصی و سهام عدالت   

 اطلاعات تماس:

88085663

88085662

 Hosseini@ipo.ir