صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها 
 
  سرپرست دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها

محمود قامت

میزان تحصیلات: لیسانس حسابداری
آخرین سوابق کاری:

   - معاون مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها   

 اطلاعات تماس:

88085621

88085622

 Ghamat@ipo.ir